Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2021, 00:10:22
Xuất khẩu da giày đặt mục tiêu thu về 35 - 38 tỷ USD vào năm 2025
Thế Hải - 08/04/2017 13:07
 
Theo "Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành da giày Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035", ngành da giày đặt mục tiêu xuất khẩu 35 - 38 tỷ USD vào năm 2025 và nâng lên 50 - 60 tỷ USD vào năm 2035.

Theo mục tiêu của Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành da giày Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035,, đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, ngành da giày sẽ phát triển với tốc độ cao, giữ vững vị trí ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực quan trọng của nền kinh tế.

Cụ thể, về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành da - giày giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11,62%/năm; giai đoạn 2021 - 2025 đạt 8,87%/năm; giai đoạn 2026 - 2035 đạt 6,04%/năm.

Chỉ số phát triển công nghiệp trung bình của ngành giai đoạn 2016-2020 đạt mức tăng trưởng 10,51%/năm; giai đoạn 2021-2025 đạt 8,02%/năm và giai đoạn 2026-2035 đạt 5,46%/năm. Phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu năm 2020 là 24-26 tỷ USD; năm 2025 là 35-38 tỷ USD và năm 2035 đạt 50-60 tỷ USD.

Ngành da giày có đóng góp ngày càng lớn cho xuất khẩu cả nước. Năm 2016, xuất khẩu giày dép, túi xách, vali, ô dù đạt 16 tỷ USD, trong đó xuất khẩu da giày 13 tỷ USD.
Ngành da giày có đóng góp ngày càng lớn cho xuất khẩu cả nước. Năm 2016, xuất khẩu giày dép, túi xách, vali, ô dù đạt 16 tỷ USD, trong đó xuất khẩu da giày 13 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân trong giai đoạn 2016 - 2020 là 10-11%/năm; giai đoạn 2021 - 2025 là 8-9%/năm và giai đoạn 2026 - 2035 là 4-5%/năm. Nâng dần tỷ lệ nội địa hoá các loại sản phẩm, phấn đấu năm 2020 tỷ lệ nội địa hoá đạt 45%, năm 2025 đạt 47% và năm 2035 đạt 55%.

Ngành da giày trong nước hiện đang phát triển dựa trên Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Da - Giày Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025,  được phê duyệt vào năm 2010. Những năm qua, tăng trưởng nhanh về đầu tư, gia tăng quy mô, đóng góp cho tăng trưởng xuất khẩu lớn, đưa da giày trở thành ngành có đóng góp lớn về xuất khẩu.

Trong đó, một số mục tiêu và chỉ tiêu đề ra trong quy hoạch đã và đang được thực hiện khá tốt như: Quy hoạch ngành theo hướng mở với việc cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, liên doanh, liên kết với mọi thành phần kinh tế đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành phát triển mạnh.

Toàn ngành đã tập trung đầu tư đổi mới thiết bị; đầu tư xây dựng các nhà máy mới với quy mô lớn, thiết bị, công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực sản xuất của ngành.

Hầu hết các doanh nghiệp đã ứng dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, giai đoạn 2011-2016, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giày dép của nước ta đã lên tới 57,4 tỷ USD, trong đó, cao điểm là 2015-2016 với kim ngạch lần lượt là 12 và 13 tỷ USD.

Cụ thể, nếu năm 2011 xuất khẩu giày dép mới đạt 6,5 tỷ USD thì năm 2012 đạt 7,3 tỷ USD; năm 2013 đạt 8,4 tỷ USD; năm 2014 đạt 10,3 tỷ USD; năm 2015 đạt 12 tỷ USD và năm 2016 13 tỷ USD.

Nhìn vào kết quả xuất khẩu giai đoạn 6 năm vừa qua cho thấy, 2014 đã ghi nhận mức tăng xuất khẩu cao nhất, tăng 1,9 tỷ USD so với thực hiện của 2013.

Còn nếu so với kim ngạch xuất khẩu 2011 thì kết thúc năm 2016 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giày dép đã tăng gấp hai lần.

Mục tiêu thu 18 tỷ USD từ xuất khẩu da giày, túi xách: Đường đi còn khúc khuỷu
Tăng trưởng xuất khẩu ở mức một chữ số của ngành da giày trong năm 2016 tiếp tục là phép thử để hoàn thành chỉ tiêu 18 tỷ USD cho xuất khẩu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư