Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Xuống tiền cổ phiếu IPO nào trong tháng 2 - 3?
Nguyễn Tùng - 20/02/2014 10:39
 
Từ cuối tháng 2 này, giai đoạn tăng tốc cổ phần hóa DNNN sẽ bắt đầu với Tổng công ty Viglacera. Việc TTCK bất ngờ khởi sắc từ đầu năm đến nay đang mang đến kỳ vọng về sự thành công của loạt đấu giá khởi đầu này. Hãy cùng ĐTCK điểm các doanh nghiệp đã lên lịch bán cổ phần trong tháng 2 và 3.

Viglacera “xông” sàn đấu giá

Ngày 20/2, Tổng công ty Viglacera sẽ tiến hành đấu giá 76.947.600 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, với giá khởi điểm là 10.300 đồng/cổ phần. Tổng công ty hiện có vốn điều lệ 3.070 tỷ đồng.

IPO, Viglacera, đấu giá cổ phiếu
Tổng công ty Viglacera có vốn điều lệ 3.070 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất các năm 2010, 2011 và 2012 đã kiểm toán, trong năm 2010, Viglacera đạt 6.761 tỷ đồng doanh thu và 569,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó phần lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ là 429,8 tỷ đồng.

Năm 2011, Công ty đạt 6.959 tỷ đồng doanh thu và 187,67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó phần lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ là 173,45 tỷ đồng. Năm 2012, Viglacera đạt 5.696 tỷ đồng doanh thu, nhưng báo lỗ hợp nhất 35,5 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ vẫn lãi hơn 42 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2013, Công ty mẹ Viglacera đạt gần 1.730 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 90,54 tỷ đồng.

Tiếp theo Viglacera, ngày 21/2, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng sẽ đưa 7.137.857 cổ phần chào bán ra công chúng với giá khởi điểm là 10.200 đồng/cổ phần. Xây dựng Bạch Đằng hiện có vốn điều lệ 177 tỷ đồng.

Tại BCTC hợp nhất các năm 2010, 2011 và 2012 đã kiểm toán, doanh thu đạt lần lượt 1.468; 1.798 và 2.159 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt là 37,45; 11,44 và 18,85 tỷ đồng, trong đó, phần lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ tương ứng của các năm này là 25,5; 8,9 và 12,12 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2013, Công ty mẹ Xây dựng Bạch Đằng đạt 449,56 tỷ đồng doanh thu và 14,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Ngày 26/2, Công ty TNHH MTV Vật tư vận tải và xếp dỡ - Vinacomin (VMTS) sẽ tiến hành đấu giá 2.694.100 cổ phần (chiếm 17,96% tổng số cổ phần), với giá khởi điểm bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Ngoài ra, VMTS còn tiến hành bán ưu đãi cho người lao động 4.655.900 cổ phần (chiếm 31,04% vốn). VMTS hiện có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 7,65 triệu cổ phần, tương ứng 51% vốn.

Theo BCTC hợp nhất các năm 2010, 2011 và 2012 đã kiểm toán, doanh thu của VMTS lần lượt là 4.346,5; 6.511,3 và 6.359,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt là 23,6; 44 và 24 tỷ đồng. Sau khi cổ phần hóa, VMTS lên kế hoạch cho các năm 2014, với doanh thu 5.334 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 17,4 tỷ đồng, cổ tức 10%.

Ít nhất 9 doanh nghiệp đấu giá trong tháng 3

Sang tháng 3, vào ngày 5/3, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen) sẽ tiến hành bán 22.480.500 cổ phần (tỷ lệ 28,1% vốn) ra công chúng với giá khởi điểm là 10.200 đồng/cổ phần. Viwaseen hiện có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 57,1 triệu cổ phần (tương ứng 71,73% vốn).

Tại BCTC hợp nhất các năm 2010, 2011 và 2012 đã kiểm toán, doanh thu của Viwaseen đạt lần lượt 1,586,6; 1.693,6 và 1.571,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt là 33,8; 35,3 tỷ đồng và 26,5 tỷ đồng, trong đó, phần lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ tương ứng là 15,4; 21 và 16 tỷ đồng. Năm 2013, Công ty mẹ Viwaseen dự kiến đạt gần 432 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế chỉ 980 triệu đồng.

Ngày 10/3, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (HANCORP) sẽ tiến hành đấu giá 49.742.300 cổ phần (tỷ lệ 26,18% vốn) với giá khởi điểm là 10.200 đồng/cổ phần. HANCORP hiện có vốn điều lệ 1.900 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 139,4 triệu cổ phần (tương ứng 73,37% vốn), các CBCNV nắm giữ 857.700 cổ phần.

Tại BCTC hợp nhất các năm 2010, 2011 và 2012 đã kiểm toán, doanh thu của HANCORP đạt lần lượt 9.136; 9.373 và 9.649 tỷ đồng. Lợi nhuận thực hiện lần lượt là 686; 383 và 80 tỷ đồng, trong đó, phần lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ tương ứng là 290; 132 và 18 tỷ đồng. Kết thúc quý III/2013, Công ty mẹ HANCORP đạt gần 740 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 18,8 tỷ đồng.

Ngày 19/3, Tổng công ty Vận tải thủy (VIVASO) sẽ tiến hành đấu giá 15.177.987 cổ phần (tỷ lệ 46,31% vốn), với giá khởi điểm bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. VIVASO hiện có vốn điều lệ 327,737 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất các năm 2010, 2011 và 2012 đã kiểm toán, doanh thu thuần của VIVASO lần lượt là 1.272; 1.406 và 1.386 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt là 14,14, 17,58 và 17,27 tỷ đồng, trong đó, phần lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ tương ứng là 7,56; 8,71 tỷ đồng và 8,75 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2013, Công ty mẹ VIVASO đạt 542 tỷ đồng doanh thu thuần và báo lỗ sau thuế 7,75 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên HNX còn tổ chức đấu giá một số công ty khác có vốn điều lệ dưới 100 tỷ đồng như Công ty TNHH MTV Vận tải và xếp dỡ đường thủy nội địa (đấu giá 2.520.200 cổ phần/58,5 tỷ đồng vốn điều lệ, vào ngày 6/3), CTCP Du lịch Núi Tà Cú (đấu giá 1,8 triệu cổ phần/37,53 tỷ đồng vốn điều lệ, vào ngày 11/3) và Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507 (đấu giá 1.943.800 cổ phần/70 tỷ đồng vốn điều lệ, vào ngày 12/3).

Trong khi đó, vào ngày 12/3, Sở GDCK TP. HCM (HOSE) sẽ tổ chức đấu giá 2,875 triệu cổ phần của CTCP Nhựa Rạng Đông (RDP), với giá khởi điểm bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Trong lần đấu giá này, nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa 1.588.420 cổ phần RDP. RDP hiện có vốn điều lệ 115 tỷ đồng.

Theo BCTC kiểm toán 2011 và 2012, doanh thu thuần đạt lần lượt 807 và 945 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 17,5 và 31 tỷ đồng, cổ tức tương ứng là 10% và 12%. 9 tháng đầu năm 2013, RDP đạt 784 tỷ đồng doanh thu thuần và 14,35 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành tương ứng 75% và 42% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm. Năm 2013 và 2014, RDP dự kiến mức cổ tức tương đương năm 2012 là 12%.

Bên cạnh đó, HOSE còn tổ chức đấu giá cổ phần của CTCP Xây dựng thương mại Thái Dương (đấu giá 2.906.783 cổ phần/40,9 tỷ đồng vốn điều lệ, vào ngày 3/3) và Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh (đấu giá 1.550.400 cổ phần/65 tỷ đồng vốn điều lệ, vào ngày 17/3).

4 cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/2
Đầu tư lược trích phân tích một số cổ phiếu nhà đầu tư cần quan tâm khi bước vào phiên giao dịch ngày 20/2 của các công ty chứng khoán.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư