• Ấn tượng slogan của những mùa vàng M&A
    Ấn tượng slogan của những mùa vàng M&A
    Anh Hoa | 27/09/2015 09:08
    7 mùa Diễn đàn Mua bán – sáp nhập (M&A) do Báo Đầu tư và Công ty AVM Việt Nam tổ chức là 7 lần những người trong cuộc vật lộn rồi hứng khởi với… slogan đình đám của Diễn đàn.