Tọa đàm phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống
Ngày 6/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
Các đại biểu tham gia buổi Tọa đàm (Ảnh: anninhthudo.vn)
Các đại biểu tham gia buổi Tọa đàm (Ảnh: anninhthudo.vn)

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham dự, chỉ đạo, chủ trì Tọa đàm và có ý kiến phát biểu quan trọng.

Tham dự Tọa đàm có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh…; gần 100 cơ quan báo chí Trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể, Hà Nội,  TP. Hồ Chí Minh.

Tọa đàm tập trung vào các nội dung:

1. Phân tích, đánh giá sâu sắc vai trò của báo chí trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII;

2. Đánh giá thực trạng chất lượng, hiệu quả công tác báo chí với nhiệm vụ chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thời gian qua; làm rõ những ưu điểm, hạn chế; chỉ ra các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò báo chí trong thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quan trọng này, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Các cơ quan ban, ngành và các cơ quan báo chí cũng trao đổi kinh nghiệm các vấn đề cần quan tâm trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt cũng như trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Như Chính

Bình luận của bạn về bài viết...