Đặt mua báo in| Ngày 13 tháng 08 năm 2022, 06:50:18
1 năm thực hiện chính quyền đô thị, TP.HCM vẫn lúng túng trong quyết định đầu tư
Lê Quân - 29/06/2022 11:43
 
Sau 1 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị, TP.HCM còn lúng túng trong việc quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm sử dụng vốn ngân sách của quận.
Theo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ, TP. HCM cho hay gặp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Cụ thể, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 131/2020/QH14, các quận sẽ trở thành cấp dự toán ngân sách thay vì là cấp ngân sách như trước đây. Dự toán ngân sách của các quận sẽ do HĐND TP.HCM quyết định. 
Tuy nhiên, Nghị quyết số 131/2020/QH14 cũng như Luật Đầu tư công năm 2019 (được ban hành trước Nghị quyết số 131/2020/QH14) không quy định việc HĐND TP.HCM thực hiện việc quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm từ nguồn vốn ngân sách các quận của thành phố. Vì vậy, Thành phố còn lúng túng đối với việc HĐND TP.HCM có phải quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm trên cơ sở dự toán ngân sách của quận do HĐND quyết định hay không. 
Sau khi thực hiện chính quyền đô thị, TP.HCM không còn HĐND cấp quận nên việc quyết định chủ trương đầu tư các Dự án cấp quận đang gặp vướng mắc
Sau khi thực hiện chính quyền đô thị, TP.HCM không còn HĐND cấp quận nên việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án cấp quận đang gặp vướng mắc
Một vướng mắc nữa,  theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 131/2020/QH14, UBND TP.HCM là cơ quan phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của UBND quận. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục lập, thẩm định, trình UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm ở các quận được tổ chức theo mô hình chính quyền đô thị.
Ngoài ra, theo quy định tại khoản 7 điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP.HCM thuộc HĐND quận. Thế nhưng hiện nay, TP.HCM không còn HĐND quận, nhưng cũng chưa có quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố.
Trước những vướng mắc này, TP. HCM đã có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về quy trình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của các quận theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị quyết số 131/2020/QH14. 
Đồng thời, TP.HCM đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố để có cơ sở triển khai thực hiện. 
Thu ngân sách của TP.HCM 5 tháng đầu năm 2022 tăng 19,5%
Tổng thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng 19,5% so với cùng kỳ, trong đó các khoản thu liên quan đến bất động sản tăng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư