Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 05 năm 2024,
23 báo cáo và 30 nghị quyết sắp được HĐND Thành phố Hà Nội xem xét, thông qua
Nhật Hạ - 28/10/2022 07:53
 
HĐND Thành phố Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua 53 nội dung tại Kỳ họp thứ 10, diễn ra từ ngày 5 đến 8/12/2022.

Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 47/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND Thành phố Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua 53 nội dung tại Kỳ họp thứ 10, diễn ra từ ngày 5 đến 8/12/2022.

Theo đó, Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 5 đến 8/12/2022), tại trụ sở HĐND - UBND Thành phố và xem xét, thông qua 53 nội dung. Trong đó, xem xét 23 báo cáo (gồm 18 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề); xem xét thông qua 30 nghị quyết (gồm 7 nghị quyết thường lệ; 23 nghị quyết chuyên đề).

Các báo cáo thường lệ gồm: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Thành phố Hà Nội; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của Thành phố Hà Nội năm 2022; 

Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố Hà Nội năm 2023; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022; kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa phiên chất vấn, trả lời chất vấn và những cam kết tại kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố…

HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét 5 báo cáo chuyên đề: Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố Hà Nội; 

Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2023-2025 của thành phố Hà Nội; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 ngày của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

Đề án quản lý, sử dụng tài sản công của thành phố Hà Nội; kế hoạch về việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội tại phiên giải trình về quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị, khu nhà ở có quy mô từ 2ha trên địa bàn Thành phố.

HĐND Thành phố cũng xem xét, thông qua 7 nghị quyết thường lệ gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Thành phố; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2023 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố); 

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2021; tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2023; 

Danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 Thành phố Hà Nội; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022; kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND Thành phố Hà Nội.

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua 23 nghị quyết chuyên đề gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố; thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022; chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030; 

Thành lập Đoàn giám sát của HĐND Thành phố về việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của Thành phố Hà Nội; thành lập Đoàn giám sát của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của Thành phố Hà Nội; nghị quyết phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương Thành phố Hà Nội….

Cùng với đó, HĐND Thành phố Hà Nội cũng xem xét, quyết định một số quy định về cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền như: Quy định cơ chế huy động và sử dụng các nguồn lực của địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quy định về một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội; quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố; định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025; chính sách đãi ngộ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội…

Kỳ họp cũng sẽ dành 1 ngày để HĐND Thành phố Hà Nội thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và những vấn đề bức xúc mà đại biểu HĐND Thành phố và cử tri Thủ đô quan tâm.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, đại biểu HĐND Thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố từ ngày 15 đến 25/11/2022.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư