Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 17:20:34
3 công trình dầu khí được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020
Hoàng Nam - 25/08/2020 08:51
 
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020 năm nay công bố 75 công trình, giải pháp sáng tạo xuất sắc, tiêu biểu, có ý nghĩa quan trọng đối với nền khoa học, công nghệ nước nhà.

Các công trình này được lựa chọn từ 157 công trình, giải pháp khoa học do các bộ, ngành, tổ chức, các tỉnh, thành phố giới thiệu.

Đây là các công trình được ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh vực: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển kết cấu hạ tầng; năng lượng tái tạo; thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh…

Đặc biệt, 75 công trình, giải pháp sáng tạo năm 2020 được công bố nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 3 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020 gồm:

Công trình “Nghiên cứu và áp dụng hệ dung dịch ức chế sét mới KGAC PLUS M1 với nhiều ưu điểm vượt trội so với hệ dung dịch KGAC và KGAC PLUS đang áp dụng thành công tại Vietsovpetro” của nhóm tác giả: Vũ Văn Hưng, Hoàng Hồng Lĩnh và các cộng sự: Bùi Văn Thơm, Mai Duy Khánh, Phạm Đình Lơ, Nghiêm Xuân Việt thuộc Ban Dung dịch - Xí nghiệp Khoan và Sửa chữa giếng thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Công trình “Sử dụng hỗn hợp axit hòa trộn với khí gaslift (bọt khí gaslift-axit) nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý vùng cận đáy giếng cho các giếng có nhiệt độ vỉa cao, áp suất vỉa thấp và độ ngập nước cao ở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro” của nhóm tác giả: Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Tuấn Minh đến từ Xí nghiệp Khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Công trình “Hoán cải hệ thống bơm vận chuyển dầu P-2- A/B/C/D/E trên giàn CNTT-3” của nhóm tác giả: Huỳnh Minh Trung, Nguyễn Bình Long, Hoàng Giang Lam đến từ Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro.

Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam là nhằm cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trí tuệ của người Việt Nam thi đua sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đi cùng với việc vận động, khuyến khích, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đưa ra sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

7 tháng, PVN báo lãi hơn 10.000 tỷ đồng
Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả gói giải pháp ứng phó với khủng hoảng kép đã giúp PVN vẫn giữ vững nhịp độ sản xuất, nộp ngân sách...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư