Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
30.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
Nguyễn Lê - 25/09/2021 12:26
 
Ủy banThường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 03/2021 ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưỏng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
.
.Chiều 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp bất thường, xem xét ban hành nghị quyết. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 03/2021 ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưỏng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị quyết nêu rõ, sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động thuộc hai đối tượng.

Một là, đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Hai là, đối tượng đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dút hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiếm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Nghị quyết còn quy định chính sách hỗ trợ  nguòi sử dụng lao động bị ảnh huởng bởi đại dịch Covid-19. Đó là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, to chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021 được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng, từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Nghị quyết giao Chính phủ quy định cụ thể đối tượng được hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này và mức hỗ trợ bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ, công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiếm thất nghiệp; chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện chính sách kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tô quốc Việt Nam, Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tồ chức đại diện người sử dụng lao động và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận được yêu cầu tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/9/2021.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư