CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi điều chỉnh giảm 4,4% giá mục tiêu dành cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) xuống 28.900 đồng/CP chủ yếu do lợi nhuận phân phối các năm 2020, 2021 và 2022 được điều chỉnh giảm lần lượt 9,6%, 10,6% và 7,5%, đồng thời giữ nguyên khuyến nghị phù hợp thị trường.

Dự báo lợi nhuận 2019 của chúng tôi nhìn chung được giữ nguyên tuy nhiên có điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận các năm 2020, 2021, và 2022. Giả định thu nhập khác cho các năm nói trên giảm lần lượt 14%, 14,3% và 13,8%, phần nào bù đắp nhờ điều chỉnh giảm dự báo chi phí dự phòng lần lượt 6%, 5,7%, và 3,7%.

Chúng tôi dự báo EPS pha loãng năm 2019 và 2020 sẽ đạt tăng trưởng lần lượt 7,7% và 35,5%. ROAA và ROAE dự báo đạt 0,6% và 13% năm 2019 và 0,8% và 15,8% năm 2020.

Chúng tôi dự báo đợt phát hành riêng lẻ tỷ lệ 15% cho KEB Hana đến cuối tháng 9/2019 sẽ được hoàn tất và trong báo cáo này chúng tôi sẽ phản ánh đợt huy động vốn này vào mô hình định giá.

2. Khuyến nghị mua GMD với giá mục tiêu 34.200 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi giữ khuyến nghị mua dành cho CTCP Gemadept (GMD) và điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 2,7% lên 34.200 đồng/CP, tổng mức sinh lời dự báo đạt 32,2%, bao gồm lợi suất cổ tức 5,6%.

Chúng tôi điều chỉnh tăng giá msục tiêu vì chúng tôi dời giả định thời gian phát triển giai đoạn 2 dự án cảng Nam Đình Vũ tại Hải Phòng từ 6 tháng đầu năm 2019 sang 6 tháng cuối năm 2019.

Đối với năm 2019 và 2020, chúng tôi giả định tổng lưu lượng hàng hóa thông cảng của GMD sẽ tăng lần lượt 9,4% và 8,2%. Chúng tôi ước tính nhờ đó, doanh thu tăng trưởng lần lượt 7,3% và 8,1% và lợi nhuận cốt lõi tăng trưởng lần lượt 6,2% và 9,8%.

Chúng tôi kỳ vọng GMD sẽ là một trong những công ty hưởng lợi nhiều nhất nhờ vào hoạt động sản xuất tại Việt Nam ngày càng sôi động. Chúng tôi cho rằng định giá của GMD hấp dẫn dù tình hình cạnh tranh theo chúng tôi sẽ tiếp tục thử thách công ty do các cụm cảng chính đang dư thừa công suất.

Rủi ro: sản lượng hàng hóa và/hoặc phí dịch vụ tăng chậm hơn so với dự báo, vốn đầu tư XDCB tăng, thoái vốn các tài sản ngoài hoạt động kinh doanh chính với giá thấp hơn so với dự kiến và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của Việt Nam phát triển chậm hơn so với kỳ vọng, qua đó hạn chế tăng trưởng lưu lượng hàng hóa.

3. Khuyến nghị phù hợp thị trường VPB với giá mục tiêu 22.000 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 10,2% dành cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) còn 22.000 đồng/CP và duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường với tổng mức sinh lời dự phóng 18,9%. Mức điều chỉnh giá mục tiêu của chúng tôi đến từ (1) chúng tôi điều chỉnh giảm thu nhập ròng vào các năm cuối của chu kỳ dự báo và (2) gia tăng giả định lãi suất phi rủi ro.

Chúng tôi điều chỉnh giảm 7,3% thu nhập ròng dự phóng 2019 chủ yếu do tăng dự phóng chi phí dự phóng khi ngân hàng đặt mục tiêu hoàn tất xử lý dư nợ VAMC trong năm 2019. Thu nhập ròng dự phóng 2019 đạt 7,4 nghìn tỷ đồng (+1,2% YoY; tương ứng với 11,5% nếu không tính lãi bất thường từ khoản phí ứng trước bancasurrance từ AIA trong năm 2018).

Chúng tôi nâng dự phóng thu nhập ròng 2020 lên 7,1% do dự báo chi phí dự phòng sẽ giảm sau khi VPB hoàn tất dự phòng cho cán cân VAMC khi dự báo sẽ không có khoản tăng đáng kể nợ xấu.

Chúng tôi giữ dự báo tăng trưởng khoản vay hợp nhất 2019 đạt 13,5% so với năm ngoái với dự nơ của ngân hàng mẹ và FE Credit tăng lần lượt 15% và 10% (tương ứng với tăng trưởng 17% nếu không tính khoản cho vay hợp vốn năm 2018).

Trong khi triển vọng tăng trưởng là không quá cao, chúng tôi dự phóng ROA của VPB sẽ duy trì ở mức cao trong nhóm các ngân hàng chúng tôi theo dõi trong 2 năm tới, đến từ tỷ lệ đòn bẩy tài chính thấp 8,9 lần tính đến quý 1/2019. Theo quan điểm của chúng tôi, định giá của VPB tỏ ra khá hấp dẫn với P/B dự phóng 2019 đạt 1 lần, so với trung vị ngành ngân hàng là 1,3 lần.

4. HAH sẽ tiếp tục xu hướng tích lũy ngắn hạn

CTCK BIDV (BSC)

Cổ phiếu của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH) đang vận động trong kênh giá 13.3 – 14.5.

Chỉ báo RSI nằm trong vùng mua và đang có xu hướng duy trì vận động trong vùng này cho thấy HAH đang trong trạng thái tích lũy ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy vùng giá của HAH sẽ tiếp tục hồi phục ở các phiên tiếp theo.

Vận động của tất cả các đường MA tiếp tục đi ngang trừ MA20 tiếp tục tăng và MA50 giảm nhẹ cùng thanh khoản ở mức tích cực.

Do vậy HAH sẽ tiếp tục xu hướng tích lũy ngắn hạn và có khả năng hồi phục trong trung hạn nếu thanh khoản tăng mạnh. Ngưỡng kháng cự mạnh của HAH là 14.35 và ngưỡng hỗ trợ tại 13.30 và 13.49.