5 năm, TP.HCM có thêm 66.000 doanh nghiệp
Cho đến cuối năm 2017, toàn TP.HCM có 172.979 doanh nghiệp, tăng 61,86%, tương ứng 66.089 doanh nghiệp so với năm 2011.

Chiều 12/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm, Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 TP.HCM, đã chủ trì hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn TP.HCM.

Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho thấy, tính đến ngày 31/12/2016, toàn TP có 172.979 doanh nghiệp (doanh nghiệp), HTX (gọi chung là doanh nghiệp), tăng 61,86%, tương ứng 66.089 doanh nghiệp so với năm 2011.

Trong đó, loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước luôn có bước phát triển vượt bậc so với các loại hình còn lại, đạt 65,35%, chiếm 97,36% trong tổng số doanh nghiệp toàn TP. Tổng nguồn vốn của khối doanh nghiệp này tăng 2,11 lần, tương ứng 3.262.149 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu tăng 3,23 lần, chỉ tiêu doanh thu thuần gấp 1,56 lần so năm 2011. Đây cũng là khu vực tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động.

Số liệu điều tra cũng chỉ ra, mặc dù số lượng doanh nghiệp phát triển nhanh nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Xét về hiệu quả thông qua chỉ tiêu lợi nhuận còn khá hạn chế.

Trong tổng số 171.655 doanh nghiệp đang hoạt động, chỉ có 64.607 doanh nghiệp hoạt động có lãi, chiếm 37,81%; 96.936 doanh nghiệp bị thua lỗ, chiếm 56,49%; số còn lại kinh doanh hòa vốn. Tỷ lệ các doanh nghiệp thua lỗ sau 5 năm có xu hướng tăng lên, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước đã tăng 2,87%, số doanh nghiệp có lãi lại giảm từ 43,30% năm 2011 xuống còn 37,41% năm 2016.

Tương tự, với doanh nghiệp nhà nước, tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi là 81,79%, giảm 0,71%, tỷ lệ doanh nghiệp bị thua lỗ từ 16,6% năm 2011 tăng lên 17,65% năm 2016.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, đây là số liệu tính tới năm 2016, không phản ánh hết được tình hình doanh nghiệp trong năm 2017 vừa qua với nhiều diễn biến khởi sắc về kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đánh giá kết quả từ cuộc tổng điều tra sẽ là nguồn tư liệu quý giá để lãnh đạo TP.HCM xây dựng, hoạch định các chính sách về kinh tế, xã hội và các chính sách khác của TP nhằm khuyến khích, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ, khoa học tiên tiến trong tất cả các ngành kinh tế và đơn vị hành chính sự nghiệp.

Để hoàn thiện kết quả cuộc tổng điều tra, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế TP.HCM, Cục Thống kê phối hợp, tiếp tục rà soát lại số lượng các doanh nghiệp đăng ký thành lập so với số các doanh nghiệp đang hoạt động thực tế để đưa ra con số chính xác nhất. Trên thực tế, số lượng các doanh nghiệp đăng ký hiện lên tới gần 300.000 doanh nghiệp, trong khi số liệu điều tra thực tế là 172.979 doanh nghiệp, có sự chênh lệch rất lớn.

Theo đó, Cục Thuế chỉ đạo các chi cục tiếp tục rà soát lại các doanh nghiệp đã đăng ký trên từng địa bàn, đồng thời có kế hoạch hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Đối với các quận, huyện và doanh nghiệp chưa thực hiện tốt việc điều tra, có phát phiếu nhưng không phản hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm đề nghị ngành thống kê đề xuất hình thức xử lý thật nghiêm theo Luật Thống kê.

Thành Đạt (VGPNews)

Bình luận của bạn về bài viết...