Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
6 tháng đầu năm, Long An giải ngân khoảng 57,49% vốn đầu tư công cả năm
Trúc Giang - 27/06/2023 15:24
 
Long An đề ra mục tiêu đến hết quý III/2023, tỷ lệ giải ngân tối thiểu đạt 80% kế hoạch đầu tư công năm 2023 và cả năm tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch.
Long An đề ra mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Ảnh_ www.longan.gov.vn
Long An đề ra mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Ảnh_ www.longan.gov.vn

Theo UBND tỉnh Long An, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 tỉnh được giao 9.324,6 tỷ đồng. Đến ngày 14/6/2023, tỉnh đã giao 8.875,6 tỷ đồng (còn lại 171 tỷ đồng cho 2 dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hôi chưa được trung ương giao vốn trung hạn nên chưa đủ cơ sở giao vốn kế hoạch năm 2023); khối lượng hoàn thành 4.006,4 tỷ đồng, đạt 45,14% kế hoạch, đã giải ngân 3.968,7 tỷ đồng, đạt 44,72% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 27,1% kế hoạch).

Trong đó, vốn huyện quản lý 2.204,255 tỷ đồng, giải ngân 853,009 tỷ đồng, đạt 38,7% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân 35,1% kế hoạch); vốn tỉnh quản lý 6.949,365 tỷ đồng, giải ngân 3.115,75 tỷ đồng, đạt 46,71% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân 23,9% kế hoạch).

Ước đến hết tháng 6/2023, giá trị giải ngân 5.107,6 tỷ đồng, đạt 57,49% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân 31,5% kế hoạch).

Đối với các dự án, vốn đầu tư từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn năm 2023 giao cho tỉnh Long An 541 tỷ đồng để thực hiện 5 dự án chương trình phục hồi. Đến nay, tỉnh đã giao 370 tỷ đồng thực hiện 3 dự án (còn 171 tỷ đồng để thực hiện 2 dự án chưa được Trung ương giao).

Tính đến ngày 31/5/2023, đã giải ngân 151,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,03% kế hoạch; Đối với 2 dự án chưa được Trung ương giao vốn gồm Dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, đã thực hiện xong công tác đấu thầu, chủ đầu tư chưa ký họp đồng thi công do chưa được bố trí vốn; Dự án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm y tế tuyến huyện, hiện đang thẩm định giá để phê duyệt dự toán làm cơ sơ thực hiện công tác đấu thầu trong tháng 6/2023.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, và các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, phấn đấu đến hết quý III/2023 tỷ lệ giải ngân tối thiểu đạt 80% kế hoạch đầu tư công năm 2023 và cả năm tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện trong công tác quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm giải ngân kịp thời các nguồn vốn đầu tư công đã giao trong năm 2023. Phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư thực hiện việc điều chuyển vốn đối với các dự án khởi công mới nhưng đến hết quý II chưa triển khai thực hiện.

Cảng Quốc tế Long An hợp long 7 cầu cảng, hoàn thiện toàn bộ vào tháng 6/2024
Ngày 24/6, Cảng Quốc tế Long An chính thức hợp long 7 cầu cảng và khai trương dịch vụ khai thác hàng container.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư