Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 06 năm 2022, 21:53:52
85.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, riêng TP.HCM là 24.000 doanh nghiệp
Nhã Nam - 29/08/2021 12:12
 
Sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã khiến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tăng mạnh.

Có tới 85.500 doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, theo số liệu vừa được Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố. Con số này tăng tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Rõ ràng, sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư, cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Sự ảnh hưởng này còn mạnh hơn nữa ở các địa phương phía Nam.

Số liệu thống kê cho thấy, trong tổng số 85.500 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng qua, riêng TP.HCM có 24.000 doanh nghiệp, chiếm 28,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 6,6%.

Trong số hơn 85.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, có 43.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước; 30.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 24,5%; 12.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 17,8%.

Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong đó, riêng tháng 8/2021 có 6.441 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Ngược lại, trong tháng 8/2021, cả nước chỉ có 5.761 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 68.000 tỷ đồng và số lao động đăng ký 43.400 người, giảm 34,1% về số doanh nghiệp, giảm 44,6% về vốn đăng ký và giảm 39,1% về số lao động so với tháng 07/2021.

Còn nếu so với cùng kỳ năm trước, giảm 57% về số doanh nghiệp, giảm 76,5% về số vốn đăng ký và giảm 54,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Những con số này càng cho thấy, khu vực doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề thế nào ở đợt dịch Covid-19.

Tuy vậy, trong tháng 8/2021, cả nước vẫn có 3.865 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 21,9% so với tháng trước và giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2021, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 1.133.400 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 598.900 lao động; giảm 8% về số doanh nghiệp, giảm 7,5% về vốn đăng ký và giảm 13,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, số doanh nghiệp rời thị trường thậm chí đã lớn hơn số doanh nghiệp được thành lập mới trong 8 tháng qua. Tuy nhiên, điểm tích cực là, đã có 32.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2021 là 114.000 doanh nghiệp.

Tính trung bình thì mỗi tháng, có gần 14.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Xét về vốn, thì 8 tháng qua, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là gần 2.672.800 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giá trị xuất khẩu tại các khu công nghiệp Cần Thơ giảm 49%
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tại các KCN Cần Thơ trong tháng 8/2021 sụt giảm gần một nửa so với...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư