Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 01 năm 2022, 11:09:52
ABBank ước đạt 1.220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
Thùy Vinh - 20/12/2019 15:11
 
Với mục tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm nay ở mức 1.220 tỷ đồng trước thuế năm 2019 lãnh đạo cấp cao Ngân hàng An Bình (ABBank) cho biết, Ngân hàng đã hoàn tất kế hoạch hội đồng quản trị (HĐQT) giao, tăng trưởng khoảng 30% so với năm rồi.

Tăng trưởng tín dụng ABBank năm 2019 tăng trưởng ở mức 10%. Trước đó, theo số liệu công bố tính đến hết ngày 30/11/2019, ABBank đạt 1.107 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 91% kế hoạch năm; Tổng tài sản đạt 94.259 tỷ đồng, tăng 4.021 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngoài ra, ABBank đã hoàn thành 90% kế hoạch dư nợ tín dụng, đạt 55.221 tỷ đồng và hoàn thành 87% kế hoạch huy động, đạt 71.847 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt ở mức 1,8%. 

Bên cạnh chủ trương phát triển kinh doanh bền vững, việc chú trọng đầu tư phát triển công nghệ tài chính ngân hàng từ sớm cũng giúp ABBANK tự tin với những bước đột phá trong thời gian tới. Ông Phạm Duy Hiếu – Quyền Tổng Giám đốc ABBank cho biết, trong bốn mảng quan trọng của công nghệ tài chính ngân hàng bao gồm AI, Blockchain, Clouds và Data thì vài năm gần đây ABBank đã sớm nhận thức và mạnh dạn đầu tư cho bước nền tảng căn bản nhất, đó là cải tiến và làm sạch hệ thống dữ liệu (Data).

ABBank cũng là 1 trong 7 ngân hàng chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip kết hợp ứng dụng công nghệ Contactless vào bộ đôi thẻ thanh toán nội địa (YOUcard contactless) và quốc tế (Visa contactless)… Cũng trong năm 2019, ABBank bắt đầu chiến dịch làm mới toàn bộ hình ảnh thương hiệu để tăng tính thu hút khách hàng.

Ngày 17/12 vừa qua, ABBank công bố chính thức đưa vào vận hành Hệ thống tính toán tài sản có rủi ro (RWA) theo thông tư 41/2016/TT-NHNN. 

Theo đó, dự án Hệ thống tính toán RWA của ABBank được triển khai với 2 cấu phần, bao gồm. Thứ nhất, là cấu phần tư vấn phương pháp luận với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH tư vấn PwC Việt Nam khởi động ngày 5/11/2018, kéo dài trong 9 tháng.

Phạm vi của cấu phần này không chỉ dừng lại ở việc xây dựng phương pháp luận tính toán tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên cơ sở dữ liệu và đặc điểm kinh doanh của ABBank mà còn cung cấp cho ABBank các thông lệ tiên tiến về định giá các sản phẩm Nguồn vốn, quản lý hạn mức tín dụng, tài sản đảm bảo; và hơn hết là khung phương pháp luận về quản trị vốn và đánh giá hiệu quả theo rủi ro.

Thứ hai, là cấu phần đầu tư hệ thống tính toán RWA theo Thông tư 41 của OFSAA, do Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) hỗ trợ triển khai khởi động ngày 14/1/2019, kéo dài 12 tháng.

Sau hơn 1 năm tích cực triển khai, cấu phần Phương pháp luận đã kết thúc thành công đúng tiến độ vào tháng 9/2019, tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng hệ thống cũng như hoạt động quản lý vốn tại ABBank trong thực tiễn.

Tiếp bước thành công và kế thừa kết quả từ cấu phần Phương pháp luận, ABBank cùng đối tác FPT IS đã nỗ lực hoàn thành các công tác xây dựng, phát triển, kiểm thử hệ thống tính toán RWA trong những tháng cuối năm.

Kết quả tính toán và vận hành hệ thống đảm bảo tuân thủ Thông tư 41 cũng đã được Kiểm toán nội bộ đánh giá độc lập từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019. 

Việc chính thức đưa vào vận hành hệ thống tính toán RWA theo Thông tư 41 đánh dấu sự kiện ABBank đã hoàn tất nền móng đầu tiên trong lộ trình tuân thủ Basel, và sẵn sàng cho việc tuân thủ Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/1/2020.

Quyền CEO ABBank: Chuyển sang thẻ chip sẽ không còn sợ lộ thông tin
Ông Phạm Duy Hiếu, Quyền Tổng giám đốc ABBANK cho rằng, khi chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip, thẻ chip có thể vẫn để trong ví, chỉ cần chạm vào...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư