Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2021, 08:18:10
Abey's Land chào mua cổ phần CTCP Tạp phẩm và Bảo hộ lao động
ĐT - 28/01/2015 07:18
 
Abey's Land thông báo chào mua công khai 432.905 cổ phần của CTCP Tạp phẩm và Bảo hộ lao động như sau:
TIN LIÊN QUAN

CÔNG TY : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ABEY'S LAND

(Giấy chứng nhận ĐKKD số : 0106349520 do sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2013, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 13 tháng 5 năm 2014)

 

CHÀO MUA CÔNG KHAI

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Mệnh giá: 10.000 Đồng/ Cổ phần

Tổng số lượng chào mua: 432.905 cổ phần

 

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ CHÀO MUA

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Địa chỉ : Tầng 9, tòa nhà ICON 4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.39367083Fax : 04.39367082

Website: www.wss.com.vn

 

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức chào mua:

1. Thông tin chung:

- Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ABEY'S LAND

- Số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 0106349520 do Sở kế ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2013; Cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 13/5/2014.

- Địa chỉ : Số 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy , Hà Nội.

- Địa chỉ Website :

- Vốn điều lệ : 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)

- Số lượng cổ phần đang lưu hành:Không.

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên một số ngành nghề kinh doanh chủ yếu sau: Tư vấn moi giới bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, dịch vụ quảng cáo bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; Hoạt động tư vấn đầu tư; Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và bộ; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện... và một số ngành nghề kinh doanh khác

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật

- Hệ thống sổ sách kế toán và hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính được lập và kiểm toán theo đúng các quy định của pháp luật. hiện hành

4. Cơ cấu cổ đông  (vào ngày  27 /01/2015): Danh sách thành viên góp vốn

Trong đó:

- Thành viên nước ngoài: Không có

+ Số lượng: Không có

+ Tỷ lệ nắm giữ: Không có

- Thành viên trong nước:

+ Số lượng cổ đông : 1 cổ đông là chủ sở hữu : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ABEY'S HOLDINGS

+ Mã số DN : 0106226215 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 16/9/2013

+ Tỷ lệ nắm giữ : 100%

II. Tên công ty mục tiêu : CÔNG TY CỔ PHẦN TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG.

III. Mối quan hệ giữa công ty chào mua công khai với công ty mục tiêu: Không có

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức/ cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu : Không có

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua : Mua cả lô Cổ phần chào bán : 432.905 cổ phần ( Chiếm tỷ lệ 43,29% vốn điều lệ)

VI. Nguồn vốn thực hiện chào mua : Vốn tự có .

VII. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua :  Thực hiện Đầu tư theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

VIII. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Theo quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động.

IX. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua : Không có

X. Thời hạn và phương thức thanh toán : Thanh toán theo Quy chế đấu giá ban hành.

XI. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL.

Hà Nội, ngày 27 tháng  01 năm 2015

Tổ chức chào mua công khai

(Đã ký)

Chủ tịch HĐQT

TÔ NHƯ THẮNG

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư