Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 10 năm 2021, 01:36:06
ACBS dự kiến vay 300 tỷ tại Ngân hàng Woori
Chí Tín - 05/03/2020 15:51
 
Công ty TNHH Chứng khoán ACB dự kiến sẽ thực hiện một khoản vay tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Woori.
ACBS hiện có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng
ACBS hiện có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng

Theo đó, hạn mức khoản vay là 300 tỷ đồng, mục đích vay là tài trợ cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin).

Tài sản đảm bảo cho khoản vay là các hợp đồng tiền gửi hiện có của ACBS tại các Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank).

Theo kết quả kinh doanh năm 2019, doanh thu hoạt động của ACBS năm 2019 đạt 480,4 tỷ đồng (năm 2018 đạt 551 tỷ đồng), doanh thu hoạt động tài chính 3,1 tỷ đồng, thu nhập khác 1,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 đạt 116,2 tỷ đồng, trong khi năm 2018 chỉ đạt 82,3 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán này có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 là 1.745,6 tỷ đồng, nợ phải trả là 788,9 tỷ đồng.

ACBS phát hành 208 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư ngoại
Đối tượng mua trái phiếu trong đợt phát hành này khá đặc biệt là 2 cá nhân nước và 1 tổ chức nước ngoài. Ngoài ra, tùy hợp đồng ký kết, nhà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư