Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2022, 06:39:06
ADB gửi đi thông điệp liên quan đến môi trường kinh doanh
Khánh Linh - 29/06/2022 19:05
 
Môi trường kinh doanh tốt hơn trên khắp Đông Nam Á là yếu tố quan trọng đối với việc phục hồi các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.
.
Nền kinh tế địa phương ở hầu hết các nơi trong khu vực đều do các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chi phối

Đây là thông điệp chính được đưa ra tại hội thảo khu vực trên nền tảng web “Môi trường kinh doanh tốt hơn trong khu vực để phục hồi sau đại dịch ở Đông Nam Á”, do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức.

Theo ông Ramesh Subramaniam, Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á của ADB, hiểu được môi trường kinh doanh ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tồn tại của các doanh nghiệp trong giai đoạn đầy thách thức này là chìa khóa để mở ra các biện pháp can thiệp chính sách hỗ trợ phục hồi sau đại dịch và có thể giúp đạt được tiến bộ trong các mục tiêu phát triển bền vững.

Tăng trưởng kinh tế khu vực đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển liên tục của Đông Nam Á. Nền kinh tế địa phương ở hầu hết các nơi trong khu vực đều do các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chi phối.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chiếm 97% tổng số các doanh nghiệp trong khu vực, sử dụng khoảng 2/3 tổng lực lượng lao động và chiếm khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội.

Không giống như các doanh nghiệp lớn thường ở các khu vực đô thị, 80% doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa hoạt động ở các thị trấn của tỉnh hoặc ở các vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa, nơi họ cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho phụ nữ.      

Tuy nhiên, các doanh nghiệp này phải đối mặt với một số thách thức riêng biệt. Họ có mức vốn thấp và hạn chế về nguồn lực để đổi mới. Nhiều doanh nghiệp ở khu vực phi chính thức với mức độ hiểu biết thấp về các chương trình và hỗ trợ của chính phủ.

Trên khắp Đông Nam Á, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đã bị thiệt hại lớn về thu nhập và vốn do đại dịch COVID-19. Khu vực doanh nghiệp cũng phải đối mặt cới những thách thức mới, chẳng hạn như chi phí kinh doanh cao hơn, nợ ngày càng tăng và những bất ổn trong quản lý điều hành đòi hỏi phải cải cách cơ cấu để cải thiện môi trường hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Theo các chuyên gia ADB, vì các doanh nghiệp nhỏ là những người đóng góp quan trọng vào thành công kinh tế, bất kỳ kế hoạch phục hồi kinh tế nào hoặc nỗ lực chuyển sang nền kinh tế các-bon thấp cũng sẽ yêu cầu hoạch định các điều kiện kinh doanh giữa các nền kinh tế địa phương để hiểu rõ các yếu tố, chiến lược và hành vi quan trọng có thể tăng cường sự phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương.

Hội thảo khu vực trên nền tảng web đã thảo luận về các phản ứng chính sách nổi bật của chính phủ, bao gồm nhu cầu về một phương pháp tiếp cận toàn diện hệ sinh thái có thể kết nối liền mạch nhiều những mảng khác nhau với trọng trách tạo ra một nền kinh tế địa phương hưng thịnh với các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân năng động.

Đặc biệt, thông điệp được gửi đi rất rõ là cần thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ hơn thông qua chia sẻ thông tin nhiều hơn, đối thoại chính sách và cố vấn cho các doanh nghiệp nhỏ để xây dựng lại các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cạnh tranh và hiệu quả hơn sau đại dịch Covid-19.

Hỗ trợ doanh nghiệp: Hóa giải các thách thức
Đầu tuần, phòng họp lớn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại sáng đèn đón đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và đại diện các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư