Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 10 năm 2021, 10:12:09
Agribank - Top 3 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2019
Như Loan - 14/10/2020 16:00
 
Với kết quả kinh doanh cao nhất từ trước tới nay, năm 2019 Agribank xuất sắc vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách xếp hạng V1000 – 1000 Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2019.

Từ năm 2016 đến nay, đây là năm thứ 4 Tổng cục Thuế công bố các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong năm dựa trên tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước trong năm, không bao gồm số nộp tiền thuế nợ của các năm trước.

Năm 2019, tất cả các chỉ số hoạt động kinh doanh của Agribank đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tổng tài sản đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt trên 1,12 triệu tỷ đồng. Thu dịch vụ đạt gần 6.700 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 1,4%.

.
Agribank nằm trong Top 3 Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2019

Để có được kết quả kinh doanh ấn tượng này, ngay từ đầu năm, Agribank nghiêm túc, tiên phong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, đặc biệt là giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ về nâng cao năng lực tài chính, năng suất lao động và tích cực triển khai, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, quyết liệt trong công tác xử lý nợ xấu, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng tài sản.

Bảng danh sách Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2019 tiếp tục là sự ghi nhận của cơ quan nhà nước đối với các doanh nghiệp, trong đó có sự đóng góp của Agribank vào ngân sách quốc gia. Kết quả này cũng khẳng định Agribank là Top các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam năm 2019.

Giai đoạn 2014 - 2019, Agribank đã nộp ngân sách nhà nước 14.300 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2019 nộp ngân sách nhà nước 6.300 tỷ đồng.

Agribank được xếp loại A theo tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tại Nghị định 93/2017-CP ngày 07/8/2017 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng; Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại tổ chức tín dụng, với kết quả lợi nhuận, doanh thu vượt kế hoạch.

Agribank tích cực gỡ khó giúp khách hàng vượt qua đại dịch
Trong bối cảnh doanh nghiệp và người dân gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Agribank luôn chủ động, tích cực...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư