Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Agriseco xoá lỗ lũy kế vượt tiến độ, không chia cổ tức 2021 và đặt kế hoạch năm 2022 đi lùi
Thanh Thuỷ - 29/06/2022 14:14
 
Chứng khoán Agribank (Agriseco) ghi nhận mức lãi kỷ lục trong năm 2021. Kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2022 đi lùi, nhưng vẫn tăng trưởng khá so với các năm liền trước.
,
Agriseco đặt mục tiêu chi trả cổ tức năm 2022 ở mức 6%

Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) mới đây đã tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ tán thành tại các tờ trình đều đạt 100%.

Theo kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2022, Agriseco đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 430 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 252 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu tương ứng đạt 41,4%. Kế hoạch trên đi lùi so với kết quả đạt được năm 2021.

Năm 2021, Công ty chứng khoán này đã ghi nhận mức lãi kỷ lục gần 432 tỷ đồng trong năm trước nhờ doanh thu tăng mạnh ở các mảng môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ cao gấp 3,58 lần năm 2020, góp 394 tỷ đồng trong mức tổng doanh thu 560 tỷ đồng đạt được cả năm. Doanh thu môi giới và cho vay margin lần lượt mang về 101 tỷ đồng (+293%) và 123 tỷ đồng (+156,3%).

Ngoài ra, trong năm 2021, Agriseco thu hồi được 197,4 tỷ đồng nợ tồn đọng và các khoản góp vốn đầu tư kém hiệu quả từ giai đoạn trước. Đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn đang trong quá trình khởi kiện để thu hồi vốn như khoản đầu tư trái phiếu Vinashin (SBIC), khoản nợ của khách hàng liên quan đến hợp đồng MTQ cổ phiếu GP Bank…

Lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 đạt 431,97 tỷ đồng, gấp 3,57 lần so với thực hiện năm 2020. Cũng nhờ khoản lãi kỷ lục trên, Agriseco đã xoá sạch lỗ luỹ kế từ quý III/2021.

Đến cuối năm 2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 126,32 tỷ đồng. Công ty chứng khoán này bắt đầu ghi nhận lỗ luỹ kế từ năm 2015, có thời điểm lỗ luỹ kế vọt lên 562 tỷ đồng (năm 2016), tương đương 26,4% quy mô vốn điều lệ. Nguyên nhân chính dẫn đến các khoản lỗ trên đến từ việc trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi và các khoản đầu tư. Kết quả kinh doanh từ năm 2017 đến nay đều có lãi nhưng mức lãi khá khiêm tốn.

Năm 2021, Agriseco từng điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận từ 121 tỷ đồng lên 358 tỷ đồng, gấp gần 3 lần kế hoạch ban đầu. So với mức điều chỉnh, tổng doanh thu vẫn vượt 28,5% kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế cũng vượt 20,7% kế hoạch.

Tại tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị cũng đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022 phù hợp với thực tế tình hình thị trường.

Trả lời cổ đông tại Đại hội, ông Phan Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Agriseco cho biết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đang bám sát kế hoạch với lợi nhuận đạt được khoảng một nửa mục tiêu. Trong 6 tháng đầu năm, dù doanh thu dịch vụ môi giới cùng dịch vụ toàn ngày chịu ảnh hưởng khi thanh khoản thị trường sụt giảm, doanh thu dịch vụ chứng khoán của Agriseco vẫn tăng trưởng 50% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mảng đầu tư tự doanh bằng 48% cùng kỳ. Tuy giảm hơn 50% cùng kỳ, ông Tuấn đánh giá việc giữ được lãi vẫn được xem là thành công và là điều ít công ty chứng khoán đạt được trong diễn biến giảm mạnh của thị trường quý II.

Về mảng tự doanh trái phiếu – một mảng thế mạnh của Agriseco, ông Tuấn cho biết doanh thu cũng không đạt được như kế hoạch. Bởi sau sự cố liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh, hoạt động phát hành qua kênh trái phiếu toàn thị trường bị ảnh hưởng do tổ chức phát hành và người mua đều đang dừng lại quan sát.

Theo kế hoạch kinh doanh đề ra, Công ty đặt mục tiêu chi trả cổ tức năm 2022 ở mức 6%. Cũng tại Đại hội, Agriseco trình và được cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Sau khi trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng nàh quản lý, công ty chứng khoán này  không chia cổ tức mà để lại chưa phân phối gần 99 tỷ đồng.

Agriseco quyết định không chia cổ tức năm 2021. Tuy nhiên, trong năm nay, cổ đông sẽ được chia thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 1,6%. Nguồn vốn phát hành được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến thời điểm 31/12/2021. Phương án xử lý số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ cũng đã được cổ đông thông qua.

ĐHĐCĐ Gỗ An Cường: Chia cổ tức 80% và sẽ niêm yết trên HoSE trong quý III
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Gỗ An Cường đã thông qua nhiều kế hoạch quan trọng, đặc biệt là sẽ niêm yết trên HoSE và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư