Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 02 năm 2023, 21:15:16
Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội với ông Chu Ngọc Anh
Minh Thắng - 07/06/2022 16:44
 
Chiều 7/6, 100% đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chu Ngọc Anh.

Chiều 7/6, tại trụ sở HĐND - UBND Thành phố Hà Nội, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, chiều 7/6

Căn cứ kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thực hiện bãi nhiệm đối với đồng chí Chu Ngọc Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026; nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 7/6/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã họp, thống nhất biểu quyết đề nghị HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bãi nhiệm đại biểu HĐND Thành phố đối với đồng chí Chu Ngọc Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại Kỳ họp này, HĐND Thành phố Hà Nội đã xem xét tờ trình của Chủ tịch HĐND Thành phố, 100% đại biểu HĐND Thành phố có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chu Ngọc Anh theo quy định.

Tiếp đó, 100% đại biểu HĐND Thành phố có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.

Ông Chu Ngọc Anh, sinh ngày 17/6/1965, quê quán tại xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ông có học vị Tiến sĩ.
Tháng 9/2020, khi đang là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Chu Ngọc Anh được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ngày 25/9/2020, HĐND Thành phố Hà Nội bầu ông Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tháng 10/2020, tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, ông Chu Ngọc Anh được bầu vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, tái đắc cử Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tháng 01/2021, Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2025.
Tháng 5/2021, ông Chu Ngọc Anh trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 23/6/2021, HĐND Thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp Kỳ thứ nhất, ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư