Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 19:30:06
Bamboo Capital báo lãi quý II đạt 264 tỷ đồng, nợ trên vốn chủ sở hữu giảm mạnh
Trọng Tín - 30/07/2022 13:21
 
Trong cơ cấu doanh thu, mảng xây dựng - hạ tầng vẫn duy trì nguồn thu ổn định, đóng góp 36,26% tỷ trọng doanh thu cho BCG nhờ các dự án xây lắp và hoạt động khai thác đá.

Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG; HoSE: BCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với doanh thu thuần đạt 881 tỷ đồng, tăng 8,2%. Tuy nhiên, do giá vốn tăng gần 20%, nên lợi nhuận gộp giảm 11% xuống 269 tỷ đồng.

Trong quý, công ty cũng ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng 30%, đạt 930 tỷ đồng nhờ phát sinh khoản lãi hợp nhất kinh doanh. Chi phí tài chính cũng tăng 66% lên 703 tỷ đồng do tăng chi phí lãi vay, trái phiếu, chi phí phải trả theo hợp đồng hợp tác đầu tư.

Chi phí bàn hàng và quản lý tăng không đáng kể. Hoạt động khác ghi nhận lãi 33 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 3 tỷ đồng nhờ lãi mua rẻ công ty con. Kết quả, công ty báo lãi quý II đạt 264 tỷ đồng, tăng 21%.

a
Hàng tồn kho của BCG trong 6 tháng đầu năm đã giảm nhẹ, về mức 2.773 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, BCG ghi nhận 2.133 tỷ đồng doanh thu và 877 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 47,4% và 81,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh nghiệp cho biết doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2022 đến chủ yếu từ 3 mảng hoạt động lõi: mảng xây dựng - hạ tầng đóng góp 737,6 tỷ đồng, bất động sản là 543,4 tỷ đồng và năng lượng tái tạo là 584,7 tỷ đồng, sản xuất là 166,3 tỷ đồng.

Cụ thể, mảng xây dựng - hạ tầng vẫn duy trì nguồn thu ổn định, đóng góp 36,26% tỷ trọng doanh thu cho BCG nhờ các dự án xây lắp và hoạt động khai thác đá. Mảng năng lượng tái tạo tạo dòng tiền ổn định và ngày càng đóng góp nhiều hơn vào cơ cấu doanh thu của BCG.

Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận 27,4% doanh thu từ mảng năng lượng, cao hơn mức 20% so với cuối năm 2021. Trong khi đó, mảng bất động sản hoàn tất ghi nhận doanh thu từ bàn giao dự án King Crown Village trong quý II, chiếm 25,4% tỷ trọng doanh thu.

Như vậy, kết thúc quý II/2022, BCG mới hoàn thành gần 30% kế hoạch năm về doanh thu và 40% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế.

Trước đó, BCG đã phát hành thành công 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nâng tổng vốn điều lệ lên 5.033 tỷ đồng. Theo đó, vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/06/2022 đã tăng 64,1% so với thời điểm đầu năm, từ gần 8.350 tỷ đồng lên đến 13.701 tỷ đồng.

Nhờ vậy, tổng nợ trên vốn chủ sở hữu đã giảm từ mức 3,51 lần tại cuối năm 2021 xuống còn 2,24 lần tại cuối tháng 6 năm nay. Như vậy, BCG đã rất gần với mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống dưới 2,0 lần và lý tưởng là chỉ còn 1,0 - 1,5 lần.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của BCG đạt 44,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7% so với hồi đầu năm. Tổng tài sản BCG tăng chủ yếu từ gia tăng tài sản đầu tư dài hạn do các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo đã hoàn thành xây dựng trong nửa đầu năm. BCG hiện có hơn 832 tỷ đồng tiền mặt, trong đó có hơn 410 tỷ đồng đang gửi ngân hàng.

Bamboo Capital chào bán 250 triệu cổ phiếu, góp 5.000 tỷ đồng vào BCG Financial
Bamboo Capital (HoSE: BCG) sẽ chào bán 250 triệu cổ phiếu, góp 5.000 tỷ đồng vào BCG Financial nhằm đẩy mạnh đầu tư tài chính, không giới hạn việc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư