Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2022, 06:34:46
Báo Đầu tư nhận cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam
K.T - 16/05/2022 21:12
 
Ngày 16/5, tại Thanh Hóa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam (ở giữa); Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam (bìa phải) và Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (bìa trái) điều hành Hội nghị. (Ảnh: congluan.vn)

Báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 do Hội đồng Thi đua - khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam đề ra, công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp Hội từng bước chuyển biến tích cực, phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Theo đó, trong công tác chỉ đạo, điều hành, ngay sau Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Hội đã kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo, Hội đồng thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) Hội Nhà báo Việt Nam chú trọng quan tâm, từ đó phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, tạo khí thế mới, động lực mới trong các cấp Hội.

Trong tổ chức phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, năm 2021, trước bối cảnh đại dịch Covid -19, lãnh đạo Hội đã kịp thời chỉ đạo các bộ phận chức năng và các Hội địa phương linh hoạt thích ứng triển khai nhiều hoạt động theo hình thức trực tuyến, đảm bảo duy trì và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội; Hướng dẫn tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021 kịp thời, nền nếp và thực chất hơn.

Từ đó, nhiều cấp Hội đã chủ động  phát động và tổ chức các phong trào thi đua vừa về chuyên môn nghiệp vụ làm báo vừa về các hoạt động vì cộng đồng, qua đó đã xuất hiện nhiều hội viên, nhà báo không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, xung  phong trên tuyến đầu chống dịch, tích cực tuyên truyền thông tin các chủ trương, chính sách, giải pháp chống dịch của Đảng, Nhà nước, địa phương, kịp thời phát hiện, biểu dương rất nhiều các tấm gương vì nhân dân phục vụ của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, góp phần quan trọng trong việc tạo niềm tin của nhân dân trong thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống lây lan của dịch Covid-19…

Ông Lê Quốc Minh trao tặng Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam cho 8 đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể xuất sắc" năm 2021. (Ảnh: congluan.vn)

Bên cạnh đó, trong công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh, nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo được coi trọng như: công tác triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, Quy tắc sử dụng mạng xã hội…

Về công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ người làm báo tiếp tục phát triển và hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: Giải báo chí Quốc gia; phối hợp thực hiện hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; chủ trì, phối hợp các giải báo chí chuyên ngành, các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế…Đặc biệt, các cấp Hội đã động viên hội viên tham gia hiệu quả các giải báo chí, đặc biệt là Giải báo chí Quốc gia và coi đây là tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng quan trọng hàng năm.

Bên cạnh đó, Hoạt động thi đua khen thưởng còn được chú trọng ở các mặt: công tác kiểm tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và xử lý các trường hợp vi phạm 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Các hoạt động văn hóa, thể thao, từ thiện; Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình; Công tác bình xét khen thưởng, thực hiện chỉ đạo của Hội đồng TĐ-KT Hội Nhà báo Việt Nam…

Ông Trần Trọng Dũng trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2021. (Ảnh: congluan.vn)

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, tiếp tục động viên cán bộ, hội viên hăng hái thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Đoàn, Ban Thường vụ, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam phát động phong trào thi đua với phương châm của Đại hội XI "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển".

Nội dung của phong trào thi đua năm 2022 tập trung bám sát và phục vụ có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức của mỗi cán bộ, hội viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác TĐ-KT trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội và chất lượng các cấp Hội; Đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả; Tổ chức lấy ý kiến các cấp Hội về Quy chế thi đua khen thưởng trên tinh thần quán triệt những nguyên tắc của Luật thi đua khen thưởng (sửa đổi), làm cơ sở để tiếp tục sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng năm 2018; Kịp thời phát hiện, chủ động biểu dương và khen thưởng nhân tố điển hình; Phát động đợt thi đua rộng khắp trong tất cả các cấp Hội và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên sôi nổi hưởng ứng, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam…

Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua Tập thể Hội xuất sắc cho ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư.

Cũng tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam tiến hành trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021. Theo đó, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 8 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Hội xuất sắc” năm 2021; Tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho 15 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc năm 2021”; Tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho 17 cá nhân có “Thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2021”. Trong đó, Báo Đầu tư vinh dự là 1 trong 8 đơn vị được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua. 

Báo Đầu tư đoạt giải A và giải B Bìa báo Tết ấn tượng năm 2021
Giải thưởng Ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021 là các giải thưởng quan trọng nằm trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc hàng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư