Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Bảo hiểm MIC tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng
Chí Tín - 28/03/2016 11:52
 
Ngày 28/3, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm MIC đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
MIC hiện đứng thứ 6 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ
MIC hiện đứng thứ 6 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Một trong những nội dung quan trọng được các cổ đông thông qua tại Đại hội là kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng.Trong đó, MIC dự kiến phát hành 28,5 triệu cổ phần, 1,5 triệu cổ phần phát hành cho cán bộ công nhân viên. 

Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp, sau khi được sự cấp phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo dự kiến, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 5,7 quyền mua, cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua 1 lần

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến 300 tỷ đồng sẽ được đầu tư nâng cao hệ thống công nghệ thông tin và triển khai hoạt động đầu tư tài chính.

Theo MIC, một trong những lý do công ty phải tăng vốn nhằm tuân thủ các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm đáp ứng các quy định pháp luật hiện tại và đủ năng lực tài chính để triển khai các nghiệp vụ mới.

Cụ thể, một số nghiệp vụ, lĩnh vực yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm muốn tham gia phải có vốn điều lệ tối thiểu 800 tỷ đồng, một số công trình, dự án yêu cầu vốn điều lệ đối với doanh nghiệp bảo hiểm thậm chí phải đạt tới 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, MIC cũng đang hướng tới việc vươn ra thị trường nước ngoài công ty này đang nghiên cứu đánh giá tiềm năng thị trường bảo hiểm tại Lào.

Ngoài kế hoạch tăng vốn, Đại hội đồng cổ đông MIC cũng thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 với mức doanh thuu dự kiến đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2015, trong đó tổng thu phí bảo hiểm đạt 1.790 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 80 tỷ đồng. tỷ lệ bồi thường năm 2016 dự kiến đạt 34%, quỹ dự phòng nghiệp vụ dự kiến 846 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 72 tỷ đồng, tăng trưởng 43,7% so với năm 2015. Số lượng công ty con dự kiến sẽ đạt 50 công ty, cổ tức dự kiến đạt 7%.

Trước đó, trong năm 2015, MIC đạt doanh thu 1.594 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2014, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 50 tỷ đồng, tăng 30% so vơí năm trước.

Đến hết năm 2015, MIC vươn lên đứng thứ 6 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, thị phần tăng từ 3,6% năm 2014 lên 4,4% trong năm 2015.

Tập đoàn Bảo Việt nhắm doanh thu 1 tỷ USD
Tập đoàn Bảo Việt vừa triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016, với mục tiêu doanh thu đầy tham vọng lên tới 1 tỷ USD.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư