Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam vận hành hệ thống công nghệ mới
Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã chính thức vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới, nhằm đảm bảo thực hiện các quy trình nghiệp vụ an toàn, hiệu quả.

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã chính thức vận hành Hệ thống Công nghệ thông tin và Truyền thông mới cho các tuy trình nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm tiền gửi.

Hệ thống mới được vào sử dụng sẽ hỗ trợ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò quan trọng của mình trong việc bảo vệ người gửi tiền, đồng thời góp phần tăng cường chia sẻ, sử dụng thông tin, tăng hiệu quả trong việc đảm bảo sự an toàn, ổn định của 1.252 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 92 ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, 1.156 quỹ tín dụng nhân dân và 3 tổ chức tài chính vi mô.

.

Đây là hệ thống công nghệ cho quy trình nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi tiên tiến, thuộc dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS) - Nhóm hợp phần Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) là đơn vị triển khai hệ thống này.

Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông cho quy trình nghiệp vụ của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam gồm 8 cấu phần, trong đó có 4 cấu phần thuộc khối nghiệp vụ lõi bảo hiểm tiền gửi; 3 cấu phần thuộc khối hậu cần; 1 cấu phần triển khai phần cứng và phần mềm hạ tầng.

Với hệ thống này, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam sẽ trở thành tổ chức bảo hiểm tiền gửi tiên tiến hoạt động theo các thông lệ quốc tế.

Là một cấu phần của dự án FSMIMS, hệ thống công nghệ thông tin và  truyền thông cho quy trình nghiệp vụ của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam sẽ giúp Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan hữu quan có được thông tin cập nhật kịp thời, từ đó thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Bên cạnh đó, nhờ có hệ thống này, các tổ chức tham gia Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam sẽ giảm gánh nặng báo cáo, thông qua cơ chế chia sẻ thông tin báo cáo minh bạch, thống nhất giữa Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, giữa tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

“Đây là một dự án quan trọng về công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới hoàn thành đúng thời hạn. Dự án cũng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam cả về nghiệp vụ và công nghệ. Điều đó khẳng định năng lực và cam kết của FPT IS trong việc đưa các ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trên thế giới vào phục vụ hiệu quả cho hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan, tổ chức lớn, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam”, ông Phạm Minh Tuấn, Tổng giám đốc FPT IS nói.

Dự án xây dựng hệ thống cung ứng, lắp đặt và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông mới cho các quy trình nghiệp vụ tiên tiến của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam được triển khai trong 22 tháng kể từ tháng 12/2014 đến tháng 10/2016.

Khi đi vào hoạt động, tất cả những người sử dụng là lãnh đạo, cán bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tại trụ sở chính và 8 chi nhánh khu vực sẽ sử dụng hệ thống này. Gần 40 triệu người gửi tiền cũng có thể truy cập vào website Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam để nhận các thông tin hữu ích về quyền lợi của người gửi tiền tại các tổ chức nhận tiền gửi.

Nhã Nam

Bình luận của bạn về bài viết...