Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Bảo hiểm Viễn Đông: Đã lỗ còn bị phạt
Chí Tín - 14/06/2013 15:26
 
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông 50 triệu đồng do vi phạm các quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
TIN LIÊN QUAN

Năm 2012, Bảo hiểm Viễn Đông lỗ trong cả kinh doanh bảo hiểm gốc lẫn đầu tư tài chính.

Theo Ủy ban Chứng khoán, Bảo hiểm Viễn Đông đã không nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.

Do đó, công ty đã vi phạm quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nay nội dung này nằm trong Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Ngoài ra, Bảo hiểm Viễn Đông cũng không nộp nhiều tài liệu khác như Báo cáo thường niên các năm 2010, 2011; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (tổ chức năm 2010), năm 2011 (tổ chức năm 2012); Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), năm 2012 vừa qua, Bảo hiểm Viễn Đông là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất trên thị trường có biên khả năng thanh toán thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư