Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2022, 18:55:05
Bảo Việt: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I tăng gấp gần 4 lần cùng kỳ
Chí Tín - 29/04/2021 23:06
 
Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021 (trước soát xét).
Kết thúc 3 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 11.959 tỷ đồng, tăng trưởng 8%.
Kết thúc 3 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 11.959 tỷ đồng, tăng trưởng 8%.

Quy mô tổng tài sản của Bảo Việt đạt trên 146.600 tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ 2020.

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.959 tỷ đồng, tăng trưởng 8%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 499 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2020 do diễn biến tích cực của thị trường tài chính, bảo hiểm, thị trường chứng khoán.

Sau 3 tháng đầu năm 2021, Công ty Mẹ ghi nhận tổng doanh thu đạt 384 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 268 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Tại thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản đạt 18.799 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.463 tỷ đồng, cùng ghi nhận mức tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ 2020.

Bảo Việt cho biết đang tăng cường đầu tư và củng cố nền tảng công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống; tập trung mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, triển khai nghiên cứu ra mắt chuỗi sản phẩm tích hợp đa dạng và ưu đãi vượt trội cho khách hàng, thể hiện vai trò doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.

Tập đoàn Bảo Việt ra mắt Báo cáo thường niên với thông điệp “Bình thường mới – Tâm thế mới”

Bảo Việt đã áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong việc lập báo cáo như: Báo cáo tích hợp quốc tế (IIRC) để thông tin được tích hợp và lượng hóa đến các chỉ tiêu cụ thể một cách đầy đủ trên các khía cạnh tài chính, quản trị, trách nhiệm môi trường và xã hội.

Cùng với việc sử dụng Thẻ điểm Quản trị ASEAN phiên bản mới nhất, Bảo Việt cũng áp dụng tiêu chuẩn GRI Standards. Đây là tiêu chuẩn được Bảo Việt áp dụng triển khai trong Báo cáo Phát triển bền vững từ năm 2017.

Theo đó, báo cáo phát triển bền vững được trình bày theo các tiêu chí do GRI Standards do Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu quy định, mang tới phương pháp tiếp cận toàn diện, đầy đủ và có hệ thống nhất từ trước tới nay. 

Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt đạt tổng tài sản 18.600 tỷ sau soát xét
Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2020 (sau soát xét), theo đó Công ty mẹ Tập đoàn ghi nhận tổng tài sản đạt 18.600 tỷ đồng, tăng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư