Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2022, 17:57:21
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 tăng trưởng 28,5%
Chí Tín - 30/01/2021 17:39
 
Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV năm 2020 (trước soát xét).
Tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt tăng 9,1%
Tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt tăng 9,1%

Theo đó, lũy kế cả năm 2020, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đạt tổng doanh thu hợp nhất đạt 48.949 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019, hoàn thành vượt 8,9% kế hoạch năm.

Bảo Việt hiện là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt hơn 147.000 tỷ đồng.

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 48.949 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.597 tỷ đồng, tăng trưởng 28,5% so với năm 2019, hoàn thành 135,3% kế hoạch năm.
Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.410 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.012 tỷ đồng, hoàn thành 101,1% kế hoạch năm.

Tổng tài sản Công ty Mẹ tại ngày 31/12/2020 đạt 18.600 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 18.195 tỷ đồng. Các công ty thành viên của Tập đoàn Bảo Việt đạt kết quả hết sức khả quan.
Bảo Việt Nhân thọ: Năm 2020, tổng doanh thu đạt 36.151 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 28.028 tỷ đồng, tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019, tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm.

Bảo hiểm Bảo Việt: Năm 2020, tổng doanh thu đạt 11.503 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 9.690 tỷ đồng, khẳng định vị thế số 1 ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF): Năm 2020, tổng doanh thu của BVF đạt 114 tỷ đồng, vượt kế hoạch kinh doanh năm 2020. BVF tiếp tục giữ vững vị trí top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất thị trường, đạt 78.457 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) tại thời điểm 31/12/2020 ghi nhận mức tăng trưởng NAV/CCQ là 10,7% so với thời điểm 31/12/2019, các quỹ BVFED và BVPF cũng lần lượt đạt mức tăng trưởng 13,3% và 15,4% trong năm 2020.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Tính đến hết quý IV/2020, tổng doanh thu của BVSC đạt 594 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch năm.

Bảo Việt đạt doanh thu hơn 23 nghìn tỷ trong 6 tháng
Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 (trước soát xét).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư