Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 08 năm 2020, 22:50:15
Bảo Việt đạt doanh thu hơn 23 nghìn tỷ trong 6 tháng
Chí Tín - 30/07/2020 22:15
 
Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 (trước soát xét).
Bảo Việt tăng cường đầu tư và củng cố nền tảng công nghệ thông tin
Bảo Việt đang tăng cường đầu tư vào nền tảng công nghệ thông tin

Theo đó,  Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 23.098 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019. 

Tổng tài sản hợp nhất tại 30/6/2020 ước đạt 137.875 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 17.027 tỷ đồng, tăng trưởng 14%, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 12.800 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 5.464 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 4.702 tỷ đồng, hoàn thành 50,6% kế hoạch năm 2020.

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) quản lý tổng tài sản quản lý 67.605 tỷ đồng, nằm trong top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ghi nhận mức tăng trưởng 5,79% trở thành quỹ mở trái phiếu hoạt động tốt nhất thị trường giai đoạn nửa đầu năm 2020.

Quý II năm 2020, tổng doanh thu của BVF ước đạt 56,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 25,3 tỷ đồng, hoàn thành 67,4% kế hoạch năm.  

Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ước đạt tổng doanh thu 260,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 51,6 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 53,8% và 65,1% kế hoạch năm 2020.

Bảo Việt tung số tiền tối đa 20 nghìn tỷ cho bệnh nhân SARS-COV-2
Tập đoàn Bảo Việt vừa cho biết sẽ hỗ trợ tài chính 20 triệu đồng/ ca nhiễm SARS-CoV-2 dành cho một triệu công dân Việt Nam đầu tiên theo chương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư