Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Bảo Việt Nhân thọ ra sản phẩm bảo hiểm sức khỏe
Chí Tín - 21/05/2013 08:00
 
Bảo Việt Nhân thọ (thuộc Tập đoàn Bảo Việt – BaoViet Holdings) đưa ra thị trường hai sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đây là hai sản phẩm bổ trợ thêm cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính.
TIN LIÊN QUAN

Với hai sản phẩm bổ trợ “An tâm sống khỏe” và “An tâm toàn mỹ”, người mua bảo hiểm có thể kết hợp tham gia cùng lúc với hợp đồng chính sẽ được miễn phí tham gia hoặc tham gia sau khi Hợp đồng chính đã có hiệu lực.

Khách hàng được tự động tiếp tục bảo hiểm hàng năm theo các quy định của Bảo Việt Nhân thọ. Ngoài ra, khách hàng có thể gia tăng quyền lợi chăm sóc y tế toàn diện hơn khi kết hợp tham gia các sản phẩm bổ trợ khác, chẳng hạn như quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện...

Bảo Việt tập trung phát triển sản phẩm mở rộng thị trường

Mới đây, BaoViet Holdings vừa công bố kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2013 đạt 420 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 3.876 tỷ đồng.

Các lĩnh vực kinh doanh chính như bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, ngân hàng đều gia tăng cơ cấu lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 131 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ đóng góp 25% (quý I/2012: 19%).

Bảo hiểm nhân thọ đạt lợi nhuận trước thuế 187 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ đóng góp 35% (quý I/2012: 25%).

Dịch vụ ngân hàng đạt 26 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương với tỷ lệ đóng góp 5% (quý I/2012: 1%).

Dịch vụ tài chính và hoạt động khác đóng góp 186 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương với tỷ lệ đóng góp 35% (quý I/2012: 56%).

Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 3.876 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 2.759 tỷ đồng, tăng 135 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 5%.

Tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ đạt 1.829 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng 11%.

Doanh thu khai thác mới của bảo hiểm nhân thọ đạt 223 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 20%.

Bảo Việt Nhân thọ có mức tăng trưởng doanh thu khai thác mới vượt so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của thị trường (+18%).

Tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 1.545 tỷ đồng. Bảo hiểm Bảo Việt duy trì vị trí đứng đầu thị trường với thị phần phí bảo hiểm gốc đạt 22,3%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Bảo Việt trong quý I/2013 đạt 751 tỷ đồng có phần sụt giảm (-12%). Nguyên nhân do mặt bằng lãi suất của thị trường trong 3 tháng đầu năm giảm cùng với những khó khăn chung của thị trường tài chính.

Trong quý I/2013, vốn chủ sở hữu tăng từ 11.464 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2012 lên 11.803 tỷ đồng.· Tổng tài sản đạt 12.993 tỷ đồng, tăng 2% sau 3 tháng đầu năm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư