Bắc Từ Liêm có thêm khu đô thị mới rộng hơn 86ha
- 04/06/2014 13:23
 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Di chuyển 3 Bộ khỏi khu Ba Đình
Đất quanh khu Ngọc Hồi sẽ là tâm điểm quy hoạch của phân khu S5
Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây
Hà Nội sẽ đầu tư thêm 9 khu xử lý chất thải rắn
Chủ đầu tư Khu đô thị Văn Minh rộng 123ha là ai?
  Bắc Từ Liêm có thêm khu đô thị mới rộng hơn 86ha  
  Phối cảnh dự án.  

Theo đó, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị trên khoảng 86,5ha với dân số khoảng 8.000-8.500 người.

Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị Tây Tựu nhằm tạo lập quỹ đất để xây dựng khu đất ở dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất và mục tiêu khác trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, phù hợp với chủ trương của thành phố, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn, trong đó 25% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.

BND thành phố Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm khẩn trương tổ chức lập quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Tây Tựu, tỷ lệ 1/500. Trong quá trình triển khai thực hiện cần liên hệ với chính quyền địa phương, chủ đầu tư các dự án khu vực lân cận, các cơ quan quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi trong khu vực để được thoả thuận phạm vi lập quy hoạch và biện pháp khớp nối, di chuyển theo quy hoạch.

UBND thành phố cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm rà soát các dự án đầu tư thành phần đã được chấp thuận chủ trương trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch, tránh chồng lấn và trùng lặp kinh phí đầu tư.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản