Chủ đầu tư từng sai phạm không được tham gia đầu tư dự án nhà ở mới
Thu Trang - 22/11/2019 11:52
 
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội có văn bản yêu cầu không cho phép các nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng (hoặc đang vi phạm mà chưa được xử lý triệt để) trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư được tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới trên địa bàn Thành phố.

Đây là yêu cầu được UBND thành phố nêu rõ tại Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/11/2019 triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 28/6/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và phải phù hợp với kết cấu hạ tầng của thủ đô. Các đơn vị, sở, ngành cần chú trọng đến các lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng, sử dụng đất.

"Chỉ xem xét, phê duyệt đầu tư các dự án khu chung cư, nhà cao tầng phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu, quy định về hạ tầng kỹ thuật. Kiên quyết không cho phép các nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng được tham gia các dự án phát triển nhà ở mới trên địa bàn thành phố", văn bản nêu.

Đồng thời, người đứng đầu UBND Hà Nội cũng xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở, trong công tác quản lý nhà nước về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Trong đó, bao gồm việc chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết các bất đồng, tranh chấp, khiếu kiện của cư dân, ban quản trị, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; chú trọng giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về trật tự, an toàn xã hội liên quan đến chung cư.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu công tác giám sát, kiểm tra và thanh tra của các cấp, ngành đối với công tác quản lý nhà nước nói riêng và hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư nói chung cũng sẽ được tăng cường để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh, dứt điểm các hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, "Hà Nội sẽ xử lý hình sự đối với các hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, quyền và lợi ích chính đáng của cư dân". 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản