Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Chuyển mục đích sử dụng 162 ha đất nông nghiệp tại Long An
Như Chính - 25/03/2016 09:20
 
Long An được chuyển mục đích sử dụng 161,75 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 3 dự án.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 161,75 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 3 dự án phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3 dự án gồm: Dự án Khu dân cư và Viện dưỡng lão tại huyện Đức Hòa; Dự án Vùng nguyên liệu sét của Công ty CP Thành Mỹ tại huyện Đức Huệ; Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Thuận tại huyện Đức Hòa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Qua thanh tra, Kiên Giang thu hồi 116 ha đất nông nghiệp
Năm 2014, toàn ngành Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã triển khai 131 cuộc thanh tra hành chính, đã quyết định xử lý 152 tập thể, 298 cá nhân, chuyển hồ sơ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản