Hà Nội đã xử lý 705 dự án chậm tiến độ sử dụng đất
Thanh Vũ - 26/06/2024 17:57
 
Trong số 712 dự án chậm triển khai, 705 dự án đã được UBND TP. Hà Nội kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và chỉ đạo xử lý…

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có báo cáo gửi HĐND Thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, tính đến hết ngày 15/6/2024, 705 trên tổng số 712 dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và chỉ đạo xử lý, giao các đơn vị tiếp tục giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa đất vào sử dụng.

Báo cáo cụ thể về kết quả xử lý từng nhóm dự án, UBND Thành phố cho biết, trong số 135 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, có 134 dự án đã được đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai, tiếp tục giám sát theo quy định của pháp luật.

Một dự án còn lại đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội tiếp tục rà soát để xem xét phương án xử lý theo quy định.

Về kết quả xử lý 404 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, có 196 dự án đã được đưa ra khỏi danh sách hoặc đã chỉ đạo xử lý, tiếp tục giám sát thực hiện theo quy định của pháp luật.

208 dự án còn lại đã có chỉ đạo thực hiện, tiếp tục giám sát, đôn đốc và tổ chức hậu kiểm sau thời gian gia hạn 24 tháng, thời gian kéo dài gia hạn 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng từ dịch bệnh Covid-19.

Về kết quả xử lý đối với 173 dự án do UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất mới, tiếp tục kiến nghị xử lý, có 80 dự án đã được đưa ra khỏi danh sách hoặc đã chỉ đạo xử lý, tiếp tục giám sát thực hiện theo quy định của pháp luật.

93 dự án còn lại đã có chỉ đạo thực hiện, tiếp tục giám sát, đôn đốc và tổ chức hậu kiểm sau thời gian gia hạn 24 tháng, thời gian kéo dài gia hạn 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng từ dịch bệnh Covid-19.

Trong số 93 dự án trên, có 6 dự án đã có quyết định chủ trương nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn đang tiếp tục rà soát để xem xét phương án xử lý theo quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản