Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 11:51:21
Quảng Nam giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ trước 31/12/2024
Linh Đan - 14/11/2023 18:52
 
Quan điểm của UBND tỉnh Quảng Nam là “kiên quyết trong xử lý thu hồi”, “dễ làm trước, khó làm sau”, đảm bảo “đúng quy định pháp luật, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan”.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, hiện nay, hầu hết cử tri các huyện bức xúc trước tình trạng các dự án treo trên địa bàn nhiều năm không thực hiện, ảnh hưởng quyền sử dụng đất, điều kiện sinh hoạt, phát triển kinh tế của người dân.

Cử tri các địa phương đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các Công văn số 975-CV/TU ngày 09/5/2022, số 1297-CV/TU ngày 12/10/2022 về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức tổng rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 468-TB/TU ngày 6/12/2022 về rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 320/UBND-KTN ngày 16/1/2023 chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý quyết liệt triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết đối với từng nhóm vấn đề, từng dự án cụ thể; phấn đấu xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ trước ngày 31/12/2024.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng đúng quy định (thời gian, mục đích,…); nhất là các dự án kéo dài, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, theo dõi, quản lý, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư tại địa phương. Kiên quyết tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, không để phát sinh thêm các dự án chậm tiến độ trên địa bàn; đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước dẫn đến chậm tiến độ triển khai các dự án đầu tư và các tồn tại, vướng mắc, kéo dài, phát sinh các vụ việc phức tạp trong thời gian qua, làm ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và môi trường đầu tư.

Quan điểm của UBND tỉnh này là “kiên quyết trong xử lý thu hồi”, “dễ làm trước, khó làm sau”, đảm bảo “đúng quy định pháp luật, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan”.

Quảng Nam hủy thầu gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị bệnh viện hơn 84 tỷ đồng
Ngoài việc hủy thầu, tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị Bệnh viện Y học cổ truyền, tỉnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư