Quảng Nam công nhận doanh nghiệp đầu tư hai khu dân cư tại Điện Bàn
Hoàng Anh - 19/05/2022 13:36
 
Được công nhận năng lực đầu tư Khu dân cư Bình Long, liên danh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 cũng được công nhận đầu tư một khu dân cư khác tại Điện Bàn.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó chủ tịch Tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang vừa ký các quyết định công nhận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư Bình Long (xã Điện Phước) và dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư phố chợ Điện Minh, cả hai dự án đều thuộc thị xã Điện Bàn.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam công nhận Liên danh Cổ phần Phát triển hạ tầng Quảng Đà và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 là nhà đầu tư duy nhất đăng ký và 2 đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư phố chợ Điện Minh, xã Điện Minh.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 cũng được công nhận là nhà đầu tư duy nhất đăng ký và đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực 2 hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư Bình Long, xã Điện Phước.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã thông báo mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đầu tư Khu dân cư phố chợ Điện Minh và Khu dân cư Bình Long.

Cả hai khu dân cư đều nằm trên địa bàn Thị xã Điện Bàn.
Cả hai khu dân cư đều nằm trên địa bàn Thị xã Điện Bàn.

Khu dân cư phố chợ Điện Minh có mục tiêu đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư và xây dựng nhà chợ đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch phát triển ngành thương mại, thiết kế đô thị (nếu có), thiết kế nhà ở. 

Quy mô diện tích dự án khoảng 5,47 ha; tổng chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là khoảng 52,75 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: khoảng 21,52 tỷ đồng.  Tiến độ đầu tư dự kiến  3 năm từ năm 2022 – 2024. Mục đích sử dụng đất là đất ở, đất công cộng, đất thương mại – dịch vụ, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật và các loại đất khác.

Trong khi đó, Khu dân cư Bình Long, xã Điện Phước diện tích khoảng 6,7 ha. Sơ bộ chi phí đầu tư dự án khoảng 133,2 tỷ đồng (bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 23,2 tỷ đồng). Phía đông giáp khu dân cư và đường bê tông hiện trạng; phía tây giáp khu dân cư và đường bê tông hiện trạng; phía nam giáp đường ĐT.609 và Trường Tiểu học Junko; phía bắc giáp ruộng lúa. 

Tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án theo quy định. Ngoài ra, hướng dẫn Liên danh Cổ phần Phát triển hạ tầng Quảng Đà và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 nộp hồ sơ trình chấp thuận nhà đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác liên quan.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản