Quảng Nam: Duy nhất một doanh nghiệp đủ năng lực đầu tư Khu đô thị số 3
Hoàng Anh - 05/05/2022 12:33
 
Chỉ có một doanh nghiệp đăng ký và đủ năng lực thực hiện dự án Khu dân cư đô thị số 3 (thị xã Điện Bàn).

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định công nhận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã công nhận Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển đô thị Ân Phú là nhà đầu tư duy nhất đăng ký và đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị số 3.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án theo quy định.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển đô thị Ân Phú nộp hồ sơ trình chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam đã có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị số 3 (phường Điện An) và ở Khu dân cư Phúc Thành (xã Điện Thắng Trung) tại Thị xã Điện Bàn.

Khu dân cư đô thị số 3 nằ trên địa bàn phường Điện An, thị xã Điện Bàn.
Khu dân cư đô thị số 3 nằm rên địa bàn phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Khu dân cư đô thị số 3 (phường Điện An) có diện tích khoảng 5,01 ha; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) là 44,38 tỷ đồng.

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là khoảng 24,84 tỷ đồng. Thời hạn, tiến độ đầu tư dự án dự kiến từ năm 2022 – 2023.

Trong khi đó, dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư Phúc Thành, xã Điện Thắng Trung có quy mô diện tích khoảng 8,5 ha; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) khoảng 70,643 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 35,2 tỷ đồng. Tiến độ đầu tư dự kiến từ năm 2022 - 2024…

Quảng Nam ra tối hậu thư cho các dự án chậm giải ngân vốn
Tỉnh Quảng Nam có 77 dự án sử dụng vốn ngân sách, dự kiến khởi công mới năm 2022, tuy nhiên đến nay nhiều dự án vẫn chưa được phê duyệt dự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản