Quảng Nam yêu cầu hạn chế tối đa giao đất nhiều lần trong cùng một dự án
Hoàng Anh - 27/09/2023 19:01
 
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu, việc giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện các dự án xây dựng nhà ở thương mại phải hạn chế tối đa giao đất nhiều lần trong cùng một dự án.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang vừa có chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý nhà nước và tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với các dự án phát triển nhà ở.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam yêu cầu việc giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện các dự án xây dựng nhà ở thương mại phải hạn chế tối đa việc giao đất nhiều lần trong cùng một dự án.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang thực hiện dở dang thì thống nhất giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp kiểm tra thực tế, lập Biên bản thống nhất tiến độ.

Nhiều Dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Nhiều dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hoàn thành.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở và đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng thì giao Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật

Ngoài ra, đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và các dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở đã thực hiện trước đây, hiện nay còn tồn tại, vướng mắc về xác định giá đất cụ thể, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai … thì tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Đối với các trường hợp chuyển nhượng và huy động vốn các dự án nhà ở thương mại khi chưa đủ điều kiện theo quy định thì phải kiểm tra, xử lý nghiêm, đăng công khai thông tin đơn vị vi phạm.

Chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở Xây dựng và các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tiến độ các dự án nhà ở thương mại; đôn đốc thực hiện và yêu cầu chủ đầu tư dự án phải công khai đầy đủ thông tin dự án, thông tin về doanh nghiệp ... Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũng có trách nhiệm tham mưu điều chỉnh, bổ sung quyết định của tỉnh về hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Chỉ đạo của chính quyền tỉnh Quảng Nam nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chấn chỉnh tình trạng huy động vốn, giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh khi dự án chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người nhận chuyển nhượng và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương…

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trên địa bàn tỉnh có 176 dự án khu dân cư, khu đô thị đang triển khai. Ngoài ra, có 17 dự án mới được chấp thuận nhà đầu tư trong năm 2022, 2023. Đa số các dự án có quy mô vừa và nhỏ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản