Quảng Ngãi dành hơn 6.100 ha đất triển khai Dự án nhà ở thương mại, khu đô thị
Thanh Chung - 12/08/2022 17:40
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Quyết định phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.
a
 Trong giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến Quảng Ngãi sẽ dành 6.163ha đất triển khai các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị. Ảnh minh họa

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, diện tích đất ở để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, Quảng Ngãi sẽ giao 2.157ha cho nhà đầu tư để xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị và 39,81ha để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; Diện tích đất ở giao để thực hiện các dự án bố trí quỹ đất tái định cư của Quảng Ngãi trong giai đoạn 2021-2030 là 255ha; đầu tư xây dựng nhà ở công vụ là khoảng 1,63ha.

Ngoài ra, UBND Quảng Ngãi cho biết, diện tích đất dự kiến triển khai các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị tại Quảng Ngãi trong giai đoạn 2021 - 2030 là khoảng 6.163ha, bao gồm hơn 778 ha các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai và các dự án trong kế hoạch của tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh chuyển sang trên 3.644ha để tiếp tục thực hiện.

Tổng nguồn vốn cần huy động để hoàn thiện xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 là hơn 53.162 tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 là gần 67.308 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, mục tiêu là phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của Nhà nước, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; hạn chế tình trạng đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở.

Mục tiêu đến năm 2025, Quảng Ngãi phát triển mới hơn 765 ha sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh lên hơn 4.006 ha sàn. Đến năm 2030, phát triển mới hơn 976 ha sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh lên hơn 4.983 ha sàn.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản