Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương duyệt quy hoạch các khu tái định cư
Nhiệt Băng - 24/05/2022 10:55
 
Việc khẩn trương lập quy hoạch chi tiết các khu tái định nhằm phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đúng tiến độ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, các chủ đầu tư dự án khẩn trương lập Quy hoạch chi tiết 1/500 của các khu tái định cư phục cụ các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền và theo quy định.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên trong việc tổ chức thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền đối với Quy hoạch chi tiết 1/500 các khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, dự án quan trọng đang triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý ngay sau khi nhận đầy đủ hồ sơ của các chủ đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Thường trực Thành ủy Thành phố Quảng Ngãi, Thị ủy Thị xã Đức Phổ, Huyện ủy các huyện khẩn trương cho ý kiến các nội dung do UBND huyện trình cấp (nhất là Quy hoạch chi tiết 1/500 các khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi) để UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt theo thẩm quyền đối với các nội dung liên quan đến các khu tái định cư trên địa bàn; trường hợp cần thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy theo quy chế làm việc thì ưu tiên sắp xếp thời gian để thông qua kịp thời, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc yêu cầu trên là để tổ chức triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ được duyệt, đảm bảo đồng bộ, thống nhất theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, như: Tiểu Dự án giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi; Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1; Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn…

Nhiều tồn tại của Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa được giải quyết
Nhiều tồn tại, khiếm khuyết của Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được cử tri Quảng Ngãi phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản