Vì sao việc quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Prenn kéo dài?
Linh Đan - 14/03/2024 15:01
 
Đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Prenn chưa được phê duyệt nên chưa có cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo tình hình thực hiện Khu du lịch hồ Prenn với HĐND tỉnh này. Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê duyệt nhiệm vụ, dự toán quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Prenn tại phường 3, 10 và 11, thành phố Đà Lạt với diện tích 1.000 ha (trong đó đất rừng khoảng 679,6ha).

Hộ đồng thẩm định đã tổ chức thẩm định Đồ án quy hoạch Khu du lịch hồ Prenn. UBND tỉnh đã thống nhất phương án tiếp nhận kinh phí hỗ trợ để đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Prenn; giao Sở Xây dựng tích hợp các nội dung, phương án, chỉ tiêu quy hoạch Đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Prenn trong quá trình tổ chức lập Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045. Đến nay, Đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Prenn chưa được phê duyệt.

Hạn chế đối với Khu du lịch hồ Prenn là công tác lập quy hoạch kéo dài. Vì Đồ án quy hoạch phân khu chưa được phê duyệt nên chưa có cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định.

Nguyên nhân chủ yếu do Khu du lịch hồ Prenn được UBND chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần Tập đoàn Crystal Bay tài trợ sản phẩm đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các thủ quy hoạch có vướng mắc về phương án xử lý chuyển tiếp đối với việc tài trợ quy hoạch hay tài trợ kinh phí lập quy hoạch.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, giải pháp trong thời gian tới là tỉnh này đẩy nhanh tiến độ lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045, trong đó xác định các nội dung, phương án, chỉ tiêu quy hoạch của Khu du lịch hồ Prenn, làm cơ sở lập quy hoạch phân khu sau khi có Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045, triển khai thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản