Vicem đã tiêu thụ được hơn 9,2 triệu tấn xi măng, clinker
Thế Hải - 16/05/2018 16:13
 
4 tháng đầu năm 2018, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) đã tiêu thụ 9,2 triệu tấn sản phẩm, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Tổng sản phẩm tiêu thụ trong 4 tháng, bao gồm cả clinker và xi măng của Vicem đạt 9,2 triệu tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Tổng sản phẩm tiêu thụ trong 4 tháng, bao gồm cả clinker và xi măng của Vicem đạt 9,2 triệu tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) vừa sơ kết tình hình sản xuất, kinh doanh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018. Trong đó, 4 tháng năm 2018, sản xuất clinker toàn Vicem đạt 6,49 triệu tấn, tăng 5%; sản xuất xi măng đạt 7,24 triệu tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng sản phẩm tiêu thụ trong 4 tháng, bao gồm cả clinker và xi măng của Vicem đạt 9,2 triệu tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Do cạnh tranh tiêu thụ xi măng tại nội địa, thị trường tiêu thụ chính của ngành xi măng rất khốc liệt bởi dư cung, nên việc tìm kiếm các giải pháp đẩy mạnh bán hàng được các doanh nghiệp, trong đó có Vicem liên tục được đưa ra.

Theo Vicem, từ ngày 1/2/2018, thuế xuất khẩu xi măng đã về mức 0%, nhưng tại nội địa, tiêu thụ dự báo chỉ tăng 3-5% so với năm 2017, chưa kể giá điện tăng từ cuối năm 2017 cùng với giá than đang được dự báo tăng, đẩy chi phí sản xuất tăng cao tiếp tục là những yếu tố bất lợi cho hoạt động sản xuất của Vicem trong cả năm 2018.

Trong tháng 5/2018, Vicem đặt mục tiêu tiêu thụ 2,7 triệu tấn sản phẩm và sản xuất 1,8 triệu tấn clinker, 2,5 triệu tấn xi măng.

Vicem cũng chỉ đạo các công ty thành viên đẩy mạnh sản xuất, cải tiến khâu xuất hàng, giảm thiểu thời gian phương tiện chờ đợi, đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường; Tiếp tục thực hiện cân đối sản xuất, tồn kho, tiêu thụ các dòng sản phẩm trên các thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận,  thực hiện sắp xếp thị trường theo trật tự thống nhất.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản