Hé lộ danh tính 2 doanh nghiệp thuộc Vicem có mức lợi nhuận giảm mạnh
Vicem Hà Tiên 1, Vicem Bút Sơn - 2 doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) đều công bố lợi nhuận đi xuống trong năm 2017.
Năm 2017, lợi nhuân sau thuế của Vicem Hà Tiên sụt giảm chỉ còn 596 tỷ đồng, Vicem Bút Sơn chỉ lãi vẻn vẹn 5 tỷ đồng.
Năm 2017, lợi nhuân trước thuế của Vicem Hà Tiên sụt giảm 41,5% chỉ còn 596 tỷ đồng, Vicem Bút Sơn chỉ lãi vẻn vẹn 5 tỷ đồng.

Kinh doanh xi măng khó khăn, năm 2017, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã chứng kiến lợi nhuận sụt giảm hơn 40%.

Cụ thể, báo cáo tài chính quý IV/2017 của HT1 cho thấy, doanh thu thuần đạt hơn 2.227 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế hơn 153 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2017, HT1 đạt 8.208 tỷ đồng doanh thu thuần, xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do chi phí tăng 4% dẫn đến lãi gộp chỉ còn 1.339 tỷ đồng, giảm đến 17,5% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, do ghi nhận lỗ tỷ giá lớn trong các quý trước, chi phí tài chính của HT1 tăng 26% lên mức 477 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước thuế của HT1 giảm 41,5% xuống còn 596 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 41,8% xuống mức 471 tỷ đồng.

Được biết, năm 2017, HT1 đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ 8 triệu tấn, tăng 22,14%; Doanh thu là 10.116 tỷ đồng, tăng 22,8% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế dự kiến 797 tỷ đồng, giảm 21,8% so với năm 2016.

Như vậy, so với mục tiêu đặt ra HT1 mới chỉ hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận trong năm 2017.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (mã chứng khoán BTS) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2017 với kết quả lãi trước thuế 5 tỷ đồng cả năm 2017, giảm sâu so với số lãi gần 167 tỷ đồng đạt được năm 2016 và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Cụ thể, doanh thu năm 2017 đạt 3.151 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm 2016, trong đó riêng doanh thu bán xi măng đạt 2.897 tỷ đồng, chiếm khoảng 92% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu từ bán clinke và doanh thu khác

Đáng chú ý, năm 2017 BTS ghi nhận 75,5 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá. Do vậy, dù tiết giảm được 47 tỷ đồng chi phí bán hàng và 12 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2016, thì kết quả cả năm 2017 Vicem Bút Sơn chỉ còn lãi trước thuế 5 tỷ đồng, giảm sâu so với 167 tỷ đồng lợi nhuận đạt được năm 2016 và còn cách rất xa mục tiêu lãi 151 tỷ đồng mà ĐHCĐ giao phó.  

Tính đến cuối năm 2017 tổng cộng tài sản của BTS đạt 3.818 tỷ đồng, giảm 260 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả 2.486 tỷ đồng, giảm hơn 220 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 50 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 230 tỷ đồng.

Thế Hoàng

Bình luận của bạn về bài viết...