Vicem Bút Sơn phát hành thêm gần 11 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20/4 tới phương án phát hành thêm gần 11 triệu cổ phiếu, với mục tiêu tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20/4 tới phương án phát hành thêm gần 11 triệu cổ phiếu, để trả cổ tức và thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Mục đích phát hành là để tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng các dự án như mở rộng nâng cấp cảng Bút Sơn, mỏ sét Ba Sao, mỏ Đồi Thị, đảm bảo tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo vốn đầu tư của chủ sở hữu tương đương khoảng 30% tổng tài sản.

Năm 2017, Vicem Bút Sơn sẽ dồn vốn đầu tư các Dự án: Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Bút Sơn; Khảo sát, lập Dự án Tuyến băng tải từ Nhà máy ra Cảng Bút Sơn
Năm 2017, Vicem Bút Sơn sẽ dồn vốn đầu tư các dự án: Mở rộng, nâng cấp Cảng Bút Sơn; Khảo sát, lập dự án Tuyến băng tải từ Nhà máy ra Cảng Bút Sơn; Giải phóng mặt bằng 63ha đất mỏ sét Ba Sao

Tổng tỷ lệ phát hành thêm ở mức 10% tương ứng với tỉ lệ thực hiện quyền 100:10 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm.

Theo đó, Vicem Bút Sơn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 ở mức 5,866%, tương ứng với gần 6,4 triệu cổ phiếu. Công ty cũng phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu ở mức 4,134%, tương ứng với trên 4,5 triệu cổ phiếu.

Thời gian phát hành dự kiến vào quý IV năm 2017 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Vốn điều lệ của công ty sau phát hành dự kiến đạt gần 1.200 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ của Công ty khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí sẽ được triển khai khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng.

Năm 2016, sản xuất kinh doanh xi măng của Công ty đạt tăng trưởng khá. Sản xuất xi măng đạt 3,45 triệu tấn, tăng 30% so với cùng kỳ, sản xuất clinker đạt 2,6 triệu tấn, tiêu thụ sản phẩm tăng 13%, đạt 3,87 triệu tấn. Tổng doanh thu đạt 3.280 tỷ đồng, tăng 8%, lợi nhuận trước thuế 166 tỷ đồng, tăng 12%.

Vicem Bút Sơn nhận định, năm 2017, tình hình tiêu thụ xi măng vẫn khó khăn do nguồn cung lớn hơn cầu. Công ty đặt mục tiêu sản xuất 2,62 triệu tấn clinker, 3,65 triệu tấn xi măng, tiêu thụ sản phẩm đạt 3,65 triệu tấn trở lên,  mục tiêu doanh thu đạt 3.304 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2016, lợi nhuận trước thuế 151 tỷ đồng.

Trong năm nay, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư một số hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng, gồm: Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Bút Sơn; Khảo sát, lập dự án Tuyến băng tải từ Nhà máy ra Cảng Bút Sơn, Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất gạch số 2 và triển khai giải phóng mặt bằng 63ha đất mỏ sét Ba Sao.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...