Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 07 năm 2020, 00:30:09
Bến Thành TSC bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Chí Tín - 22/05/2020 19:30
 
Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành (Bến Thành TSC, mã BTT) vừa bị Cục thuế TP.Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Bến Thành TSC là doanh nghiệp ngành thương mại dịch vụ
Bến Thành TSC là doanh nghiệp ngành thương mại dịch vụ

Theo Cục thuế TP.Hồ Chí Minh, Bến Thành TSC đã có hành vi kê khai sai dẫn đến làm thiếu số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hồ sơ kê khai thuế niên độ 2018 – 2019.

Theo đó, Công ty đã vi phạm khoản 1, điều 12, Luật thuế Giá trị gia tăng; khoản 2, điều 9 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế cụ thể là hơn 13,4 triệu đồng phạt do hành vi kê khai sau dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục thuế TP.Hồ Chí Minh cũng yêu cầu truy thu thuế số tiền 67,2 triệu đồng, đồng thời yêu cầu nộp tiền chậm nộp số tiền thuế giá trị gia tăng là 1,76 triệu đồng và tiền chậm nốp thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 4,7 triệu đồng.

Cơ quan thuế cũng yêu cầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, Bến Thành TSC phải nộp đủ số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu, tiền phạt hành chính, tiền chậm nộp vào tài khoản của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.

Về kinh doanh, trong quý I/2020, Bến Thành TSC đạt doanh thu thuần là 60,5 tỷ đồng, giảm so với kết quả 88,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 26,5 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 34,9 tỷ đồng); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 10,6 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 15,6 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 8,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 12,8 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý I/2020 đạt âm gần 7,2 tỷ đồng, cùng kỳ dương 3,9 tỷ đồng.

Bến Thành TSC là doanh nghiệp ngành thương mại dịch vụ. Công ty có vốn điều lệ 135 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 369 tỷ đồng. Tổng tài sản là 534 tỷ đồng.

Dược Vidipha bị xử phạt vi phạm về thuế
Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh vừa có quyết định xử phạt hành chính về thuế đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (mã VDP, sàn HoSE).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư