Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 09:14:32
Bộ Công thương đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
Thanh Hương - 10/04/2020 11:25
 
Trước thực tế tỷ trọng thuế, phí trong giá xăng dầu hiện đang ở mức rất cao, chiếm khoảng 55 - 60% với mặt hàng xăng và 35 - 40% với mặt hàng dầu, Bộ Công thương đã đề xuất Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu và trình phương án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu ở mức phù hợp.

Theo tính toán của Bộ Công thương, thuế bảo vệ môi trường hiện chiếm khoảng 32% đối với mặt hàng xăng và từ 11% - 20% đối với mặt hàng dầu.

Hiện 1 lít xăng đang phải chịu nhiều loại thuế gồm: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, còn có một số khoản không phải là thuế, nhưng cũng được đưa vào làm cơ sở để tính giá xăng dầu như chi phí định mức, lợi nhuận định mức, Quỹ bình ổn giá (trong đó mức trích Quỹ bình ổn giá là linh hoạt hơn).

Cụ thể, 1 lít xăng RON 95 III hiện có giá bán là 12.560 đồng/lít, có cơ cấu tính giá như sau: giá CIF tính thuế (giá xăng nhập + chi phí vận chuyển), thuế nhập khẩu (10%), thuế giá trị gia tăng (10%), thuế tiêu thụ đặc biệt (10% với xăng RON95 và 8% với xăng E5), thuế bảo vệ môi trường (4.000 đồng với RON 95).

Ngoài ra, còn có chi phí định mức kinh doanh (1.050 đồng/lít với xăng RON95), lợi nhuận định mức (300 đồng) và trích quỹ bình ổn (300 đồng, biến động theo thực tế mỗi kỳ điều hành).

Như vậy, tổng các loại thuế, phí và khoản ngoài thuế phí trên mỗi lít xăng RON95 III (bao gồm cả lợi nhuận của doanh nghiệp) là khoảng 8.600 đồng/lít trên giá bán là 12.560 đồng/lít, chiếm khoảng 68% giá bán lẻ xăng RON 95 III.

Trong khi đó, nếu chỉ tính các loại thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thì tổng thuế trên mỗi lít xăng là khoảng 6.200 đồng/lít, chiếm khoảng 49% giá bán lẻ xăng RON 95.

Còn giá xăng E5 là 11.950 đồng/lít (theo giá niêm yết của Petrolimex) gồm 400 đồng thuế nhập khẩu, hơn 500 đồng thuế tiêu thụ đặc biệt, 3.800 đồng thuế bảo vệ môi trường, hơn 1.000 đồng thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, còn có 1.550 đồng chi phí định mức và lợi nhuận định mức, 300 đồng trích Quỹ bình ổn giá.

Như vậy, tổng các loại thuế, phí và khoản ngoài thuế phí trên mỗi lít xăng E5 RON92 (bao gồm cả lợi nhuận của doanh nghiệp) là khoảng 7.550 đồng/lít trên tổng số giá bán là 11.950 đồng/lít, chiếm khoảng 63% giá bán lẻ xăng E5 RON92.

Nếu chỉ tính 4 loại thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thì tổng thuế trên mỗi lít xăng E5 RON92 là 5.700 đồng/lít, chiếm khoảng hơn 47% giá bán lẻ xăng E5 RON92

Bộ Công thương cũng đề xuất xem xét điều chỉnh giảm thêm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng sinh học E5 RON92 cho phù hợp với thực tế để tạo mức chênh lệch giá và khuyến khích sử dụng xăng sinh học.

Hiện tại, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5 RON 92 đang ở mức 3.800 đồng/lít, việc tính thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5 bằng 95% mức thuế bảo vệ môi trường của xăng khoáng RON92 như hiện nay là chưa phù hợp (bởi xăng E5 RON 92 có 95% là xăng RON 92 và 5% là ethanol. Không nên một cách cơ học lấy 95%, chỉ khác nhau 5% mà phải đánh giá dựa vào mức độ khí phát thải khi sử dụng xăng E5).

Biện giải thêm cho đề xuất này, Bộ Công thương cũng cho hay, theo kết quả các nghiên cứu đã được thực hiện, việc sử dụng xăng E5 RON 92 giảm đáng kể các khí thải gây ô nhiễm môi trường như khí CO (giảm 27,76%), HC (giảm 16,23%),... so với các loại xăng khoáng thông thường. Vì vậy, cần cân nhắc đưa ra mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng E5RON92 dựa theo mức độ phát thải (75 - 80%) mức thuế đối với xăng khoáng.

Xuất khẩu xăng dầu 2 tháng lao dốc trong khi chiều nhập khẩu tăng mạnh
2 tháng đầu năm 2020, trong khi xuất khẩu xăng dầu giảm 21,6% về lượng và giảm 21,3% về kim ngạch thì ở chiều nhập khẩu lại tăng 15,6% về lượng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư