Bộ Công thương khuyến cáo hoạt động nhập khẩu ô tô nguyên chiếc sau ngày 1/1/2018
Bộ Công thương vừa có thông báo, lưu ý các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tại thời điểm ngày 1/1/2018 để làm đúng quy định.

Theo Bộ Công thương, ngày 17/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2017/NĐ-CP (Nghị định 116) quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Trong Nghị định 116 có quy định chuyển tiếp đối với điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô cụ thể là, hoạt động kinh doanh nhập khẩu ô tô được thực hiện theo quy định hiện hành đến hết ngày 31/12/2017. Các doanh nghiệp đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 116 và được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô trước ngày 31/12/2017 được quyền nhập khẩu ô tô kể từ ngày Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô có hiệu lực.

Còn từ ngày 1/1/2018, doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu ô tô sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định này.

Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp lưu ý quy định về thời gian chuyển tiếp để chủ động trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, nhập khẩu ô tô và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP

Đơn vị xử lý và cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô là Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, địa chỉ tại 54, Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Như vậy, cũng kể từ ngày 1/1/2018, các doanh nghiệp ô tô không chính hãng theo Thông tư 20/2011/TT-BCT đã được kéo dài thời gian sau khi Thông tư này bị bãi bỏ cũng sẽ không còn cơ hội để ăn vạ đòi được tiếp tục nhập khẩu xe nữa. 

Thanh Hương

Bình luận của bạn về bài viết...