Bộ GTVT không đồng ý duy trì các điểm giữ xe dưới gầm cầu trên địa bàn Tp. Hà Nội
Bộ GTVT đề nghị UBND Tp. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đúng quy định của pháp luật.
Một điểm trông giữ phương tiện dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng - Hà Nội.
Một điểm trông giữ phương tiện dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng - Hà Nội.

Bộ GTVT vừa có công văn số 2320/BGTVT – KCHT phản hồi đề nghị của UBND Tp. Hà Nội tại văn bảo số 549/UBND-ĐT ngày 11/2/2019 về việc điều chỉnh một số nội dung của Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày09/10/2017 của Bộ GTVT để duy trì các điểm trông giữ xe dưới khu vực gầm cầu trên địa bàn Tp. Hà Nội.

Theo Bộ GGTVT, Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017 của Bộ GTVT là văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP 24/02/2010 của Chính phủ, phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật tại các văn bản quy phạm pháp luật cao hơn.

Vì vậy, Bộ GTVT khẳng định, việc tiếp tục cho phép sử dụng gầm cầu vượt để làm điểm trông gữi xe và sửa đổi một số điều của Thông tư 35/2017/TT-BGTVT theo đề nghị của UBND Tp. Hà Nội tại văn bản số 549 là không có cơ sở pháp lý.

“Đề nghị UBND Tp. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đúng quy định của pháp luật”, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết.

Được biết, tại điểm c khoản 4 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ quy định: “Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe trên cầu, gầm cầu vượt”. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cũng quy định tại khoản 3, Điều 22:“Chợ, điểm kinh doanh dịch vụ bố trí bãi dừng đỗ xe, nơi tập kết hàng hóa phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ và tổ chức điểm đấu nối ra, vào đường bộ theo quy định”; khoản 4 Điều 26:“Không được sử dụng đất dành cho đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ; neo đậu tàu, thuyền và xây dựng các công trình làm thay đổi dòng chảy, gây xói lở mất an toàn công trình cầu, cầu phao, bến phà, kè chỉnh trị dòng nước và kè chống xói nền đường”.

Triển khai Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 quy định: “Không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác. Đối với các vị trí gầm cầu đường bộ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này, khi hết thời hạn sử dụng tạm thời, tổ chức, cá nhân được giao sử dụng có trách nhiệm hoàn trả hiện trạng ban đầu và bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ. Cơ quan quản lý đường bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tiếp nhận mặt bằng do tổ chức, cá nhân bàn giao.

Trường hợp hết thời hạn sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời, tổ chức, cá nhân được giao sử dụng tạm thời không thực hiện hoàn trả, cơ quan quản lý đường bộ xử lý theo thẩm quyền và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp để tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định”.

Hiện trên địa bàn TP Hà Nội có 4 vị trí gầm cầu đang tổ chức trông giữ phương tiện gồm Vĩnh Tuy, Chương Dương, Ngã tư Vọng và gầm cầu vượt Mai Dịch. Các vị trí này đã được TP chấp thuận trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư 35.

Để có cơ sở tiếp tục duy trì các điểm đỗ xe dưới gầm cầu, TP Hà Nội kiến nghị Bộ GTVT điều chỉnh một sô nội dung trong Thông tư 35, cho phép TP Hà Nội được tiếp tục tổ chức trông giữ phương tiện dưới gầm cầu trên địa bàn đến hết năm 2023.

TP Hà Nội cam kết đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại các vị trí trông giữ này.

Trong thời gian chờ Bộ GTVT xem xét, Hà Nội đề nghị Bộ GTVT thống nhất việc tiếp tục tổ chức trông giữ phương tiện tạm thời dưới gầm cầu: Vĩnh Tuy, Chương Dương, Mai Dịch và Ngã tư Vọng.

Anh Minh

Bình luận của bạn về bài viết...