Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 23:05:53
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nỗ lực đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn
Kỳ Thành - 02/03/2022 22:14
 
Ngày 2/3/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.
Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: Đức Trung)

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, sự đóng góp, đoàn kết, đồng lòng của các cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự Đảng, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu trong năm 2021, đồng thời tiếp tục phát huy, ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược cho Đảng và Nhà nước.

"Rất nhiều nhiệm vụ mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm là những vấn đề mới, chưa có tiền lệ. Những thành tích này đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh. Theo Thứ trưởng, kết quả đó là sự nỗ lực của tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ, sự đoàn kết, đồng lòng của từng cá nhân trong mỗi đơn vị, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự Đảng, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc (Ảnh: Đức Trung)

Trình bày báo cáo tổng kết công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2021, ông Nguyễn Văn Đoàn, Chánh văn phòng cho biết, năm 2021, là năm đầu triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm 2021-2025 về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát với mức độ nghiêm trọng và khó dự đoán hơn. Kinh tế thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề. Ở trong nước, biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh, bùng phát ở nhiều địa phương buộc chúng ta phải áp dụng những biện pháp phòng, chống dịch chưa có tiền lệ, quyết liệt hơn để thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất kinh doanh, tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.

Mặc dù bối cảnh nhiều khó khăn, song Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt, có chất lượng các nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xử lý đúng và có hiệu quả công việc của Bộ; thực hiện tốt công tác xây dựng Chương trình công tác của Bộ, đôn đốc các đơn vị hoàn thành nhiều đề án, báo cáo lớn theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều đáng ghi nhận là, “Bộ đã trình toàn bộ 64/64 đề án được giao trong Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (đạt tỷ lệ hoàn thành 100%); số đề án Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao luôn nhiều nhất trong khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chiếm khoảng 14% so với tổng số đề án Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (64/466 đề án) các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ trong Chương trình công tác năm 2021”, ông Nguyễn Văn Đoàn, Chánh Văn phòng Bộ báo cáo tại Hội nghị.

Công tác Đảng luôn được Bộ quan tâm, chú trọng. Năm 2021, Đảng ủy cơ quan đã tổ chức thành công 09 Hội nghị trực tuyến quán triệt các nội dung công tác Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy cơ quan và các cấp ủy trực thuộc đã hoàn thiện và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các quy chế, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị, đảm bảo cụ thể hóa các nội dung, tiến độ thực hiện và bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và của các đơn vị. Kết quả này được các Đoàn Kiểm tra 137 của Bộ Chính trị, Đoàn Giám sát của Đảng ủy Khối và các đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cơ quan trong năm 2021 đánh giá cao.

Công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ cơ quan được rà soát thực hiện nghiêm túc, có hệ thống trên cả 03 nội dung: (1) Quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; (2) Quản lý đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; (3) Quản lý hồ sơ đảng viên, thực hiện công tác đảng vụ. Đảng ủy cơ quan làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 59 đồng chí, tiếp nhận 37 đồng chí, kết nạp 44 quần chúng ưu tú vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức cho 41 đảng viên dự bị đúng quy định.

Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Văn Đoàn trình bày báo cáo tổng kết công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022 (Ảnh: Đức Trung)

Về công tác Đoàn thể, trong năm qua, Công đoàn Bộ đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức và người lao động trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình vì sự phát triển cộng đồng và Sáng kiến “Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam”. Năm 2021, Công đoàn Bộ đã tổ chức trao 6.200 cây gậy trắng cho Hội người mù Việt Nam để phân bổ cho các tỉnh, thành phố trên ba miền Bắc, Trung, Nam.

Công đoàn Bộ cũng đã triển khai các hoạt động hỗ trợ 8 nhóm yếu thế do Bộ bảo trợ, phối hợp với các Bệnh viện tổ chức tiêm đủ 03 mũi vắc-xin phòng, chống Covid-19 cho 185 người lao động thuộc các nhóm yếu thế, trợ giúp bằng tiền và hỗ trợ tạo việc làm cho các nhóm yếu thế; ủng hộ 2 tỷ 550 triệu đồng (2 đợt) vào Quỹ vắc-xin và phòng, chống Covid-19 qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức lễ bàn giao 240 căn nhà tình nghĩa (đợt 2) cho các hộ tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La; 02 nhà ở giáo viên tại tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Lê Thị Tường Thu trình bày tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các đơn vị (Ảnh: Đức Trung)

Liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, năm 2021, Bộ đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021” và triển khai thực hiện phong trào: “Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025”.

Công tác khen thưởng của Bộ được thực hiện nền nếp, bám sát về tiêu chuẩn, đối tượng và quy định pháp luật. Khen thưởng cấp Bộ, cấp nhà nước (Chính phủ, Chủ tịch nước) chất lượng được nâng cao; khen thưởng đột xuất, chuyên đề được chú ý, có sự đổi mới; quan tâm nhiều hơn đến khen thưởng cho công chức, viên chức, người lao động trực tiếp. Kết quả khen thưởng được công khai, minh bạch trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Đặc biệt, trong năm qua, Bộ đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong công tác tổ chức và hiện đại hóa hành chính.

Tiếp tục thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ. Năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 304 nhiệm vụ trên tổng số 3.176 nhiệm vụ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chiếm tỷ lệ 9,6%, là Bộ được giao nhiệm vụ nhiều nhất trong khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và hoàn thành 100% không để nợ đọng.

Với việc ứng dụng quản lý văn bản và điều hành, gửi nhận văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan đã tạo ra sự thay đổi lớn trong cách thức làm việc của Bộ. Hiện, 100% các đơn vị thuộc Bộ đã xử lý, điều hành công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; 100% văn bản đi gửi các bộ, ngành được gửi trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Bộ đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các mặt công tác (Kế toán; Quản lý tiền lương; Quản lý tài sản; Thi đua, khen thưởng; Quản lý cán bộ, công chức, viên chức). Đồng thời, Bộ đã ban hành và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, cập nhật tình hình các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; xây dựng Cổng dịch vụ công của Bộ; xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia...

Trên cơ sở tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được của giai đoạn vừa qua, trong năm 2022, với phương châm hành động là “Phục hồi hiệu quả, Phát triển bền vững”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, chủ động đổi mới hiệu quả thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Tổ công tác triển khai Nghị quyết 02 của Chính phủ
Tổ công tác giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư