Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động phong trào thi đua năm 2023
Thanh Huyền - 24/02/2023 16:24
 
Chủ đề của phong trào thi đua năm 2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư là “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023”.

Sáng 24/2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông chủ trì Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2022. (Ảnh: Đức Trung)

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Với chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng các kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế, phát huy nội lực kết hợp với tranh thủ đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước.

Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Văn Đoàn trình bày báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Đức Trung)

Trong năm vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 565 nhiệm vu và 54 đề án trong Chương trình công tác. Tính đến hết ngày 31/12/2022, Bộ đã hoàn thành 100% các đề án và nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng nợ đọng.

Ngày 4/01/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố. Tại Hội nghị, Thủ tưóng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, góp phần quan trọng vào thành tựu của đất nước ta trong năm 2022.

Ngoài các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn đã được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao như nêu trên, trong năm 2022, công tác Đảng, hoạt động của Công đoàn Bộ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được duy trì thường xuyên và hoàn thành theo các chương trình, kế hoạch đề ra đầu năm.

Chủ tịch Công đoàn Lê Thị Tường Thu trình bày báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Đức Trung)

Để đạt được những kết quả nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã luôn làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong mọi hoạt động. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ. Phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, trên dưới một lòng, đề cao nhân cách, tính tự giác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ; làm rõ trách nhiệm cá nhân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong đổi mới tư duy, phương pháp công tác, phương pháp chỉ đạo điều hành.

Bước sang năm 2023, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, đây là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Do đó, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Hơn lúc nào hết, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê cần đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành toàn diện vượt mức kế hoạch công tác năm 2023”.

Thứ trưởng Trần Duy Đông phát động phong trào thi đua Bộ Kế hoạch và Đầu tư với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023”. (Ảnh: Đức Trung)

Để thống nhất hành động trong toàn Ngành, tạo động lực thúc đẩy toàn bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, không ngừng đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động phấn đấu thực hiện xuất sắc 100% các nhiệm vụ chính trị năm 2023 của toàn Ngành, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Trần Duy Đông đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023”.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2023, Thứ trưởng Trần Duy Đông đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành tập trung thực hiện thi đua theo 5 nội dung chủ yếu.

Một là, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, thống kê, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, kịp thời tổng hợp, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô;

Hai là, tống hợp, tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu trong trung và dài hạn về cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế hướng tới xây dựng nền kinh tế tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển kinh tế vùng, bảo đảm tiến độ công tác quy hoạch; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Ba là, hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nâng cao hiệu quả huy động, sử dụng nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Bốn là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư công, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công...

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy theo chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới thật tinh gọn, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hoạt động hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi trách nhiệm giải trình, bảo đảm công khai, minh bạch; đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại.

Với phương châm năm 2023 là "Nắm bắt cơ hội - Hướng tới tương lai", Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, giữ vững ngọn cờ đổi mới và cải cách, không ngừng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, vì lợi ích chung của đất nước, của dân tộc.

Thứ trưởng Trần Duy Đông trao cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị. (Ảnh: Đức Trung)
Thứ trưởng Trần Duy Đông trao cờ thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các đơn vị. (Ảnh: Đức Trung)
Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh trao Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho công đoàn các đơn vị. (Ảnh: Đức Trung)

.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư