Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 05 năm 2022, 19:43:42
Bộ trưởng được đi xe không quá 1,1 tỷ đồng
Anh Phong (TH) - 18/09/2015 14:17
 
Từ ngày 21 – 30/9/2015, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực thuế, phí, lệ phí, tài chính nhà nước, giáo dục…bắt đầu có hiệu lực.

Thay đổi mức phí công chứng 

Theo Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP thì một số loại phí công chứng sẽ được điều chỉnh tăng. Cụ thể như sau:
- Công chứng hợp đồng uỷ quyền: 50.000 đồng/trường hợp  (Mức phí hiện nay: 40.000 đồng/trường hợp).
- Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: 25.000 đồng/trường hợp  (Mức phí hiện nay: 20.000 đồng/trường hợp).
- Công chứng di chúc: 50.000 đồng/trường hợp  (Mức phí hiện nay: 40.000 đồng/trường hợp).
Ngoài ra, Thông tư liên tịch này còn bổ sung các loại phí sau: 
- Phí công chứng bản dịch: 50.000 đồng/trang đối với bản dịch thứ nhất.
Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ hai trở lên thu 5.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 3.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.
- Phí chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.
- Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10.000 đồng/trường hợp.
Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 29/9/2015.
Sinh viên xếp loại rèn luyện yếu có thể bị buộc thôi học
Ngày 12/8/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.
Theo đó, người học bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học. 
Đồng thời, Thông tư này cũng thay đổi một số mức điểm đánh giá xếp loại rèn luyện, cụ thể như sau:
- Bị xếp loại rèn luyện yếu khi có kết quả rèn luyện từ 35 điểm đến dưới 50 điểm (hiện nay từ 30 điểm đến dưới 50 điểm).
- Bị xếp loại rèn luyện kém khi có kết quả rèn luyện dưới 35 điểm (hiện nay là dưới 30 điểm). 
Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 28/9/2015.
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước
Thủ tướng đã ban hành Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên nhà nước.
Theo đó, Quyết định 32/2015/QĐ-TTg có một số thay đổi như sau:Các chức danh được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ô tô với giá mua tối đa 1.100 triệu đồng/một xe gom

- Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên.

- Bí thư tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các chức danh sau đây của thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách.


Quyết định 32/2015/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 21/9/2015, thay thế Quyết định 59/2007/QĐ-TTg và Quyết định 61/2010/QĐ-TTg .
Chương trình, dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ 
Ngày 14/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/2015/QĐ-TTg về Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.
Theo đó, Danh mục các chương trình, dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh của Chính phủ gồm:
- Dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản hoặc sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
- Chương trình, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác và chế biến khoáng sản thuộc nhóm A theo Luật Đầu tư công.
- Chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích đầu tư.
- Các dự án đặc biệt do Chính phủ quyết định.
Quyết định 34/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/9/2015 và thay thế Quyết định 44/2011/QĐ-TTg . 
Đối với những chương trình, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015
Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; chính sách với lao động dôi dư;... là những chính sách...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư