Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 04 năm 2021, 00:46:07
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII:
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Hành động gương mẫu của cấp trên là “mệnh lệnh không lời” cho cấp dưới
Bá Thư - 27/12/2016 12:27
 
Trực tiếp quán triệt tới đảng viên, cán bộ chủ chốt tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” do Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng 27.12, ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh đến tính nêu gương của người đứng đầu, coi “Hành động gương mẫu của cấp trên là mệnh lệnh không lời cho cấp dưới”.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, đây là một Nghị quyết rất quan trọng, đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và nằm trong chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết.

Do đó, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác của mình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần đưa Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ.

.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: “Hành động gương mẫu của cấp trên là mệnh lệnh không lời cho cấp dưới” (Ảnh: Chí Cường)

“Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định công tác chuyên môn chính là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chính vì lẽ đó, việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII sẽ là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong thời gian tới và phải gắn với công tác chuyên môn của cơ quan nói chung, của từng đơn vị nói riêng và của từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Nhiệm vụ này vừa cấp bách, vừa lâu dài trong suốt quá trình xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã quán triệt tới đảng viên, cán bộ chủ chốt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gồm 4 vấn đề lớn, gồm những lý do Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Mục tiêu và 03 quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trong đó đánh giá 04 ưu điểm, nêu 07 khuyết điểm, 07 nguyên nhân; đồng thời nêu 27 biểu hiện của suy thoái về chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 04 nhiệm vụ, giải pháp nhấn mạnh vào 15 điểm mới trong khâu triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khai mạc Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) sáng 27.2 (Ảnh: Chí Cường)
Ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khai mạc Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) sáng 27.2 (Ảnh: Chí Cường)

Trên cơ sở nắm bắt tầm quan trọng, ý nghĩa, nội dung Nghị quyết, Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lên kế hoạch thực hiện Nghị quyết với 06 nội dung giải pháp cụ thể.

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, bản lĩnh vững vàng trước sự cám dỗ của cuộc sống vật chất, giữ vững lập trường, quan điểm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để họ không rơi vào tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nâng cao khả năng “tự miễn dịch” từ bên trong.

“Tất cả cán bộ, công chức, viên chức cần hết sức lưu ý vấn đề đạo đức nghề nghiệp vì công việc của Bộ, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhất là vấn đề vốn, dự án... Vì vậy phải chú ý hành vi, ứng xử, thái độ giao tiếp để xây dựng hình ảnh của mỗi cá nhân nói riêng và hình ảnh của Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức trẻ, cần lưu ý về tác phong và lối sống, tuyệt đối không được để tư tưởng hưởng thụ sớm, chưa cống hiến đã đòi hỏi đãi ngộ…”, Bộ trưởng lưu ý.

Hai là, đổi mới công tác cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác

Thực tế cho thấy, nơi nào làm tốt công tác cán bộ thì nơi đó chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và ngược lại. Do đó, cần tiến hành rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách không còn phù hợp, xây dựng, ban hành đồng bộ các chính sách về công tác cán bộ (tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đãi ngộ, khen thưởng…).  

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Đảng, đề cao tính nêu gương của người đứng đầu

Quá trình tiến hành kiểm điểm phải bảo đảm thật sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng; cấp trên phải làm gương tự phê bình trước, cấp dưới làm sau.

Theo Bộ trưởng, để thực hiện tốt việc kiểm điểm, một trong các giải pháp hiệu quả đó là nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên. Đây là việc quan trọng hàng đầu, bởi “hành động gương mẫu của cấp trên là mệnh lệnh không lời cho cấp dưới”. Do vậy, vai trò nêu gương, gương mẫu của cấp trên, nhất là người đứng đầu rất quan trọng mọi trường hợp, trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị nói chung cũng như gương mẫu, tiên phong trong tự phê và phê bình nói riêng.

Bốn là, rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý điều hành, bảo đảm công khai minh bạch, góp phần xóa bỏ tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác, đúng vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp quan trọng của Đảng và Nhà nước, là cơ quan quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của các đơn vị báo chí thuộc Bộ.

Công tác báo chí, thông tin, tuyên truyền đóng vai trò quan trọng đối với vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bộ, về kết quả công việc cũng như tiến trình thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quản lý chặt chẽ cán bộ đảng viên ở mọi lúc, mọi nơi; phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng.

“Tôi đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan cần xác định rõ tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị.

Việc triển khai phải thực sự nghiêm túc, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức. Gắn việc học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) với các Nghị quyết Trung ương khác, các chương trình công tác của Bộ, đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước nhằm thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thăm, làm việc tại Lào: Nỗ lực đưa quan hệ hợp tác Việt - Lào ngày càng hiệu quả, thực chất
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào (ngày 21 và 22/12/2016), chiều 21/12, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chào xã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư